W tym artykule przeczytasz o:

 

Emmeline Pankhurst — przemówienie z 13 listopada 1913 r.

Emmeline Pankhurst była jedną z założycielek ruchu sufrażystek, działała na rzecz przyznania kobietom praw wyborczych. Jej przemówienie „Wolność albo śmierć” z 1913 zapisało się w historii, jako jedno z najważniejszych manifestów dotyczących równouprawnienia i zachęciło kobiety z całego świata do walki o swoje prawa. 

Jak napisać przemówienie? (klinkij >>)

Franklin Delano Roosevelt — przemówienie z 4 marca 1933 r.

W czasie wielkiego kryzysu gospodarczego z lat 1929-1933, prezydentem Stanów Zjednoczonych został Franklin Delano Roosevelt. W swoim inauguracyjnym przemówieniu z 1933 roku, obiecując Amerykanom nowy ład gospodarczy i zobowiązując się do poprowadzenia ich ku temu celowi, dał im nadzieję na lepszą przyszłość. To właśnie z tej przemowy pochodzą znane słowa „Jedyną rzeczą, której należy się lękać, jest sam lęk”. 

 

Winston Churchill — przemówienie z 13 maja 1940 r.

Winston Churchill został premierem Wielkiej Brytanii w 1940 roku, gdy cały świat stał w obliczu II wojny. Wygłosił wówczas przed Izbą Gmin mowę inauguracyjną, w której wzywał do połączenia wszystkich sił i zjednoczenia się w walce przeciwko hitlerowskim Niemcom, słowami: „Chodźcie, idźmy naprzód razem silni w jedności”.

 

John F. Kennedy — przemówienie z 20 stycznia 1961 r.  

W trakcie składania przysięgi prezydenckiej w 1961 roku John F. Kennedy wygłosił przemówienie, mające na celu zjednoczenie, tym razem jednak obywateli USA w walce przeciwko komunizmowi. To właśnie wtedy padły ikoniczne słowa „(…) nie pytajcie, co wasz kraj może dla was zrobić, lecz pytajcie, co wy możecie zrobić dla swojego kraju”. 

 

Martin Luther King — przemówienie z 28 sierpnia 1963 r.

Pastor, lider ruchu praw obywatelskich i działacz na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji rasowej — Martin Luther King, po Marszu na Waszyngton w 1963 roku wygłosił najsłynniejsze przemówienie w dziejach ludzkości pt. „I Have a Dream” (tł. mam marzenie). Namawiał w nim do wyzbycia się uprzedzeń rasowych, by Ameryka mogła stać się bezpieczną i wspólną dla wszystkich jej mieszkańców przestrzenią. 

 

Ronald Reagan — przemówienie z 12 czerwca 1987 r.

Prezydent USA, Ronald Reagan, w 1987 roku w Berlinie przed Bramą Brandenburską wygłosił przemówienie, w którym nawoływał do porzucenia podziałów i rozpoczęcia zjednoczenia. Jego symbolem miało stać się zburzenie muru berlińskiego, który oddzielał kraje bloku wschodniego od Zachodu. Reagan zwrócił się wówczas bezpośrednio do Michaiła Gorbaczowa słowami: „Panie Gorbaczow, otwórz tę bramę! Panie Gorbaczow, zburz ten mur!” 

 

Lech Wałęsa — przemówienie z 15 listopada 1989 

Lech Wałęsa w 1989 roku, jako trzeci w historii cudzoziemiec, przemawiał w Kongresie USA. Swoją mowę rozpoczął wówczas słowami „My, naród”, które nawiązywały do słów z preambuły Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Podczas przemówienia opowiadał o znaczeniu wolności, o Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” oraz  o walce i wydarzeniach, które doprowadziły do zmian w całej Europie

oprac. Joanna Cwynar


Czytaj więcej o:

Bitwa o jajka. Poznaj najdziwniejsze wojny w historii

Polskie wynalazki, które zmieniły świat

Poznaj 15 ciekawostek na temat filmów Disneya