Równouprawnienie oznacza równość podmiotów wobec prawa; to korzystanie z jednakowych praw.

 Równouprawnienie – feminizm, emancypacja kobiet, równouprawnienie płci

Feminizm to ruch społeczny, ideologia, a także kierunek polityczny związany z prawnym i społecznym równouprawnieniem kobiet. Twórcą terminu „féminisme” jest Charles Fourier, który użył go po raz pierwszy w 1837 r. Podstawą programu feminizmu jest zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym (emancypacja kobiet) i dążenie do równouprawnienia płci.  Pojęcie „feminizm” zostało użyte po raz pierwszy w 1895 r., jednak ruch ten i idee są znacznie starsze.

Równouprawnienie – cel feminizmu

Najważniejszym celem feminizmu jest przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet – walka o równouprawnienie, dążenie do tego, by kobiety miały takie same prawa, jak mężczyźni. Ruch feministyczny w ostatnich dziesięcioleciach znacznie przybrał na sile, aktualnie działaczki i organizacje feministyczne zdobyły poparcie w większości państw na świecie.

Równouprawnienie – feminizm w Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

Pierwszą polską grupą feministyczną, działającą w Warszawie w latach 1830-1850 była tzw. grupa entuzjastek.

Przykładem kobiet walczących o swoje prawa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych były sufrażystki.

Równouprawnienie – egalitaryzm płciowy

Egalitaryzm jest poglądem społeczno-politycznym uznającym za podstawę sprawiedliwego ustroju społecznego zasady całkowitej równości między ludźmi pod względem ekonomicznym, społecznym, a także politycznym.

Równouprawnienie – pojęcie w socjologii

W socjologii równouprawnienie to proces zrównywania podmiotów, które są ówcześnie nierównouprawnione. W tym przypadku można mówić o równouprawnieniu związanym z różnymi rasami, mieszczaństwem, osobami homoseksualnymi, a także osobami niepełnosprawnymi.

Równouprawnienie – dyskryminacja i uprzywilejowanie

Dyskryminacją i uprzywilejowaniem określa się różnorodne wykroczenia przeciw równouprawnieniu.

Dyskryminacja to gorsze traktowanie jednostki z powodu koloru skóry, płci, orientacji seksualnej, wieku, wyznawanych poglądów religijnych itp.

Uprzywilejowanie to przeciwieństwo dyskryminacji. Występuje wtedy, kiedy daną osobę traktuje się z powyższych powodów w lepszy sposób.