Egzamin gimnazjalny trwał trzy dni. Od środy do piątku (18-20 kwietnia) uczniowie zmagali się z zagadnieniami z historii i wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia, geografia), matematyki i języka obcego.  

15 czerwca – to dzień, w którym okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą wyniki do szkół w całej Polsce. Zaświadczenia uczniowie otrzymają razem ze świadectwem – 22 czerwca. 

Należy podejść do egzaminu gimnazjalnego, żeby ukończyć gimnazjum, jednak nie ma określonej liczby którą trzeba uzyskać, żeby go zdać. Wyniki z egzaminu są bardzo ważne w procesie rekrutacji do liceum.

W linkach poniżej znajdziecie arkusze CKE i proponowane odpowiedzi:

Egzamin gimnazjalny 2018: Historia i WOS – arkusz i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018. Język polski arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018. Część przyrodnicza - arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018. Matematyka arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018. Angielski podstawowy - arkusz CKE i odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2018. Niemiecki poziom podstawowy