Nie wszystkie elementy demokracji, nie wszystkie organy państwa demokratycznego funkcjonują idealnie i bez zarzutów. I nie jest to bynajmniej zjawisko typowo polskie. Podobnie sprawy się mają w demokracjach o znacznie dłuższej historii i tradycji. Realnymi zagrożeniami dla sprawnego funkcjonowania demokracji, która ma przecież z założenia zagwarantować stabilność państwa, są zjawiska takie jak biurokracja, czy korupcja. Jest ich, oczywiście, o wiele więcej.

W Polsce korupcja to zjawisko tak nagminne, że już się do niego przyzwyczailiśmy. Powszechnie wiadomo, że sporej części spraw nie da się załatwić bez drobnych upominków przynoszonych urzędniczkom, sekretarkom, lekarzom, prezesom itd. Oczywiście, wraz z hierarchią zmienia się wartość wręczanego prezentu. Prezes nie zadowoli się kawą, czy kwiatkiem, bardziej na miejscu jest tu, np. drogi alkohol. Najbardziej jednak powszechną kartą przetargową, mającą przyśpieszyć załatwienie sprawy, są pieniądze. Mamy tu oczywiście do czynienia z patologią, tym bardziej rażącą, że jest powszechnie akceptowana. Niewątpliwie jest korupcja zagrożeniem dla demokracji. Nie ma przy niej mowy o jakiejkolwiek równości obywateli, o sprawiedliwym ich traktowaniu. Siłą rzeczy lepiej maja się ci, których stać na załatwienie ważnej dla nich sprawy. Biedniejsi są tym samym spychani na margines. Przyjmujący łapówkę, zobowiązuje się tym samym do złamania prawa, czy też, w najlepszym wypadku, obejścia przepisów.

Rzeczywista demokracja dzisiaj wydaje się być utopią. Albowiem, żeby ustrój demokratyczny mógł działać jak należy, wszyscy obywatele musieliby być absolutnie uczciwi. Są to jednak wyłącznie czcze życzenia. Rządzący tworzą prawo, uchwalają ustawy, w tym ustawę antykorupcyjną, jednakże każdą z nich udaje się obejść. Okazuje się też, że można sobie ustawę kupić. Tak było w przypadku tzw. afery Rywina, dotyczącej propozycji korupcyjnej. Chodziło o zapis w ustawie, który miałby zakazać posiadania jednocześnie ogólnopolskiego dziennika i telewizji komercyjnej. Spółka Agora - właściciel Gazety Wyborczej - miała zamiar zakupić telewizję Polsat lub, w przypadku prywatyzacji, TVP 2. Afera została ujawniona dzięki redaktorowi naczelnemu Gazety, który to nagrał swoją rozmowę z Lwem Rywinem. Osoba, w której imieniu występował tu Rywin mogła wiele zyskać w zamian za wykorzystanie swojego stanowiska i wpływów.

Prawidłowe funkcjonowanie demokracji uniemożliwia też nepotyzm. Polecanie na stanowisko, czy też po prostu wybieranie spośród wielu kandydatów krewnych, czy znajomych, tylko dlatego, że są krewnymi i znajomymi, jest zjawiskiem powszechnym, jak korupcja. Kiedy w grę zaczynają wchodzić interesy rodzinne, czy koleżeńskie, często zapomina się o interesie ogólnym, publicznym.

Oceniając polską demokrację należy przyjrzeć się definicji demokracji. Wartości w niej zawarte, powinny stać się podstawą dla oceny. Sprawiedliwość to podstawa pojęcia demokracji. Należałoby tutaj ocenić zachowanie ludzi, jako kryterium przyjmując kategorie moralno - prawne.

Polska demokracja stała się ofiarą niewypełnionych obietnic polityków. Obiecywanie gruszek na wierzbie ma na celu skłonienie wyborców do głosowania. Oszukani obywatele organizują protesty, strajki. Nastroje społeczne ulegają pogorszeniu.

Poważnym niebezpieczeństwem jest tez dyktatura większości. Typowym, polskim paradoksem jest to, że ludzie, wykorzystujący swoje stanowiska publiczne, nie są odsuwanie od władzy nawet na czas wyjaśnienia wątpliwości. Grupy, zwane powszechnie "grupami trzymającymi władzę", decydują o wielu aspektach życia społecznego. Ci ludzie ustalają też strefy wpływów, mogą decydować o cenach. Coraz częściej przekonujemy się na własnej skórze, że takie sytuacje to nie fikcja.

Na drodze do zdrowej demokracji stoi też biurokracja, zjawisko znane powszechnie i znienawidzone przez obywateli. Mnożenie zarządzeń uniemożliwia interesantom szybkie załatwianie spraw. Biurokracja jest zaprzeczeniem równości i sprawiedliwości, czyli nieodłącznych elementów demokracji.

Demokracja to forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i prawa polityczne, zapewniające im udział w sprawowaniu władzy. Tyle słownik. Demokracja w zamyśle miała być ustrojem idealnym. Winston Churchill powiedział: "Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu". Priorytetami dla władzy ludu miały być: praworządność, sprawiedliwość i równość. Jednakże, po latach doświadczeń, wiemy już, że jest dla niej zbyt wiele zagrożeń, by we właściwej, słownikowej formie była realna. Mimo to nie przestanie istnieć, gdyż pomimo, że okazała się ustrojem złym, nierealnym, ludzkość nie wymyśliła jeszcze ustroju lepszego.