Przyczyny konfliktów:

-Chęć zmiany granic 

-Walka o tereny z cennymi zasobami naturalnymi (np: ze złożami ropy naftowej)

mogą być one także:

-ideologiczne

-religijne

-dążenia narodów do uzyskania niezależności albo inaczej samodzielności, nie chcą być zależne od innego państwa.

WSPÓŁCZESNE WOJNY:

Najwiecej konfliktów zbrojnych toczy się w Azji i Afryce.

W Europie wojne toczy od 2014 roku, Ukraina.

Wcześniej trwały też wojny na terenach Jugosławi 

SKUTKI KONFLIKTÓW:

  • Ofiary w ludności cywilnej 
  • Na terenach objętych walką pojawia się głód i choroby 
  • Tysiące ludzi opuszcza swoje domy by odnaleźć bezpieczne miejsce dla siebie i swoich rodzin 
  • Czasem dochodzi do ludobójstwa polega to na specjalnym mordowaniu jakiejś grupy ludności (np w czasie II wojny światowej Hitler chciał wybić wszystkich Żydów)

TERRORYZM- ataki wymierzone przeciwko ludności cywilnej lub instytucją państwa. Poprzez stosowanie przemocy psychicznej (np. groźby zapowiadające porwanie samolotu) i fizyczne (np.zamachy bombowe).

Terroryści dążą do osiągnięcia konkretnych decyzji. Zależy im również na tym, aby wywołać strach wobec obywateli i zyskać jak najwiekszy rozgłos.

Swoje działania często uzasadniają koniecznościa realizacji (np. oswobodzenie kraju spod okupacji)

Terroryzm można podzielić na cztery rodzaje:

  1. Terroryzm religijny 
  2. Terroryzm narodowo-wyzwoleńczy 
  3. Terroryzm polityczny 
  4. Terroryzm kryminalny 

Terroryzm religijny- stawia sobie za cel zwalczenie innych wyznań i ustanowienie dominacji danej religii 

Terroryzm narodowo-wyzwoleńczy- wynika z dążenia narodu do niepodległości lub przyłączenia własnego terytorium doinnego państwa.

Terroryzm polityczny- Jego celem jest przejęcie władzy, zmiana ustroju lub wymuszenie określonych rozwiązań prawnych 

Terroryzm kryminalny- Ma na celu osiągnięcie korzyści materialnych

KONFLIKTY NA ŚWIECIE PRZYKŁADY: