Znaczenie słowa ojczyzna jest różne dla różnych ludzi. Każdy człowiek rozumie je na swój, indywidualny, sposób. Dla jednych ojczyzna jest miejscem, w jakim się urodzili, a więc oczywistym jest, że nie mieli wpływu na jej wybór. Inni twierdzą, że ojczyznę tworzą ludzie połączeni poczuciem tożsamości. Taka grupa to naród, tworzony przez ludzi połączonych ze sobą wspólnymi losami historycznymi, kulturą lub wspólnym językiem. Zdaniem niektórych ojczyzna jest miejscem nazywanym przez nas domem, miejscem, którym jest nam dobrze i gdzie czujemy się bezpieczni. Dla niektórych ojczyzna jest wartością szczególną i pojęciem ogromnej wagi. Inni zaś nie uważają jej za coś wyjątkowego.

Zdaniem Cypriana Kamila Norwida " Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek ". Z ust innego wielkiego poety padły słowa: " Człowiek rodzi się nie dla siebie, lecz dla swej ojczyzny ". Wydaje mi się, że każdy z nich miał trochę racji. Równie ważne wydają mi się w tym kontekście słowa, które wypowiedział Mikołaj Kopernik, o tym, że "nie ma obowiązków większych nad obowiązek względem ojczyzny, dla której życie należy poświęcić". Słowa tych wielkich Polaków mogą być dla nas wskazówką, co powinniśmy robić i jak żyć, żeby być dobrymi patriotami i obywatelami.

Moim zdaniem dobrym obywatelem nazwać można człowieka, który gotowy jest poświęcić coś dla swojej ojczyzny, który potrafi się dla niej czegoś wyrzec. I to samo gotów jest uczynić, gdyby potrzebował tego jego naród czy otoczenie. Dobry obywatel wywiązuje się ze swoich obowiązków. Jest człowiekiem uczciwym, prawdomównym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym. Dobry obywatel szanuje swoją ojczyznę i współobywateli, w razie potrzeby solidaryzuje się z nimi, jest gotów ponieść za nich odpowiedzialność. Dobry obywatel zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby w razie potrzeby pomóc członkom swojej wspólnoty. Dla dobrego obywatela i patrioty oczywistym jest, że należy brać czynny udział w tym, co się dzieje w kraju. Aktywne uczestnictwo w wyborach, referendach, interesowanie się tym, co się dzieje w kraju, to obowiązki dobrego patrioty. Ważna jest również współpraca pomiędzy obywatelami, tworzenie organizacji społecznych, działalność samorządowa.

Istotną sprawą jest znajomość praw i obowiązków obywatelskich. Dobry patriota i obywatel w życiu codziennym powinien żyć zgodnie ze swoim sumieniem, polegać na zdrowym rozsądku. Konieczna jest umiejętność samoograniczenia, czyli, w razie potrzeby, rezygnacji ze swoich indywidualnych spraw dla kogoś - mogą to być koledzy ze szkoły, sąsiedzi, mieszkańcy miasta itd. Wbrew pozorom obywatel nie musi być ślepo posłuszny nakazom i zakazom, jakie stawia władza w państwie. Nie powinien pochwalać bezmyślnie wszystkiego, co powiedzą rządzący krajem.

Nie należą do rzadkości osoby działające przeciwko normom obywatelskim i łamiące je. Są to ludzie, nie potrafiący szanować swojej ojczyzny, nie umieją docenić tego, co od niej otrzymali. Często możemy obserwować, jak niszczona jest kultura, tradycja, jak zanikają symbole narodowe. Czasem takie bunty nazywa się "obywatelskim nieposłuszeństwem", próbując nieco załagodzić ich negatywny wydźwięk. Nieposłuszeństwo obywatelskie ma na celu zwrócenie uwagi rządzących na nieprawidłowości zachodzące w normach prawnych, na niesprawiedliwe traktowanie obywateli i wymuszenie zmian. Moim zdaniem inicjatywy tego typu mogą wykazywać sporą szkodliwość społeczną. Prawo powinno być respektowane, a ewentualne zmiany powinny być wprowadzane na drodze rozmów, negocjacji i kompromisów.

Moim zdaniem dzisiejsza młodzież nie zachowuje odpowiedniej postawy obywatelskiej. Młodzi ludzie pozbawieni są autorytetów, nie mają nikogo, kto mógłby być dla nich przykładem, na kim mogliby się wzorować. Nie ma osoby, która mogłaby im pokazać, jaki powinien być prawdziwy patriota i wzorowy obywatel. Wzorów takich nie mogą nawet szukać pośród polityków, nawet w najwyższych organach władzy. Politycy bowiem na pierwszym miejscu stawiają interesy swoje, Anie kraju, dla którego pracują i którego obywatelom mają służyć.

A zatem wzorem dobrego obywatela może być może być człowiek, mający dużo szacunku dla swojej ojczyzny i jej obywateli. Wzorowy obywatel gotów jest na poświęcenia na rzecz swojej ojczyzny, to ktoś, kto dba o zachowanie kultury, tradycji i rozwoju państwa.

Wraz ze wstąpieniem Polski do UE pojawiają się nadzieje, że pokażemy się na arenie międzynarodowej jako dobrzy obywatele, jako patrioci. Mam nadzieję, że będziemy potrafili doprowadzić do tego, żeby Europa szanowała tak Polskę, jak i nas - jej obywateli.