0

Dodaj do listy

Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. Jednostka monetarna złoty. Skład etniczny: Polacy (ok. 98,7% ludności), Ukraińcy (ok. 0,6%) i inni. Wyznania: katolicy (ok. 95%), prawosławni (ok. 1,5%), protestanci (głównie ewangelicy ok. 1%). Od 1 maja 2004 roku Polska będzie członkiem Unii Europejskiej.

Położenie najdalej wysuniętych punktów Polski:

  • na północ - przylądek Rozewie - 54°50' N,
  • na południe - szczyt Opołonek w Bieszczadach - 49°00' N,
  • na zachód - kolano Odry na zachód od Cedyni - 14°07' E,
  • na wschód - kolano Bugu na wschód od Strzyżowa - 24°08' E.

Rozciągłość równoleżnikowa Polski wynosi 5°50', rozciągłość południkowa zaś 10°01'. Położenie Polski na pograniczu wschodniej i zachodniej Europy ma swoje konsekwencje w ukształtowaniu się specyficznych warunków naturalnych. W szczególności jest to widoczne w budowie geologicznej, klimacie, rozmieszczeniu gleb i roślinności naturalnej.

W sensie politycznym to położenie przez wieki nie było korzystne dla Polski. Teren naszego państwa, jako pomost między wschodnią i zachodnią Europą, był miejscem wielu wojen. Dzisiaj to położenie może być bardzo atrakcyjne ekonomicznie ze względu na wynikające z niego korzyści, które Polska może czerpać z transportu.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Copyright: INTERIA.PL 1999-2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.