8 maja 1945 roku Niemcy podpisali kapitulację, która zakończyła II wojnę światową w Europie.

2 września 1945 roku Japonia podpisała kapitulację, która zakończyła II wojnę światową na całym świecie.