Na początku XVIII wieku Polska była jednym z największych państw pod względem terytorialnym. Jednak zależność Rzeczpospolitej od sąsiadujących państw wzrastała, co czyniło nasze państwo słabym. Największy wpływ na upadek Rzeczpospolitej miały czynniki zewnętrzne.

Pierwszym takim czynnikiem, który zapoczątkował naszą zależność od państw ościennych był Sejm Niemy (1717 rok). Był to sejm zwołany przez szlachtę, która obawiała się, że poprzez wprowadzenie reform w państwie utraci swoje dotychczasowe przywileje. Na tymże sejmie nie dopuszczono nikogo do głosu, ponieważ obawiano się zerwania go. Rosja obiecała szlachcie, że nie dopuści do zmiany ustroju Rzeczpospolitej. Sejm Niemy ukazał początki naszej zależności od Rosji i jej interweniowania w sprawy Polski.

Oprócz tego traktat trzech czarnych orłów zaliczany jest do przyczyn upadku Rzeczpospolitej. Ów traktat zawarty został pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią, które to wykorzystując naszą zależność, zobowiązały się, że będą wspólnie wybierać kandydata na tron Polski. W przypadku jakiegokolwiek sprzeciwu ze strony Polaków, będą zbrojnie interweniować.

Następny władca Polski, Stanisław August został powołany przez carycę Rosji. Chciał on ostrożnie przeprowadzić reformy w naszym państwie, lecz zaniepokojone tym faktem państwa ościenne postanowiły do tego nie dopuścić i zaingerowały w sprawy Rzeczpospolitej. Przekupywały biedniejszych posłów łapówkami, aby zrywali sejmy poprzez liberum veto i nie dopuścili w ten sposób do przeprowadzenia reform mających na celu usprawnienie państwa polskiego.

Chaos, jaki powstał w Rzeczpospolitej zadecydował o dokonaniu rozbioru. Decyzja o nim została podjęta pomiędzy trzema państwami: Rosją, Prusami i Austrią. Polska utraciła wówczas 30% powierzchni terytorium i 35% ludności.

Zwołanie Sejmu Wielkiego i uchwalenie na nim Konstytucji wywołało niepokój w Rosji i Prusach, które obawiały się polepszenia sytuacji Rzeczpospolitej i jej uniezależnienia od sąsiadujących państw. Postanowiły, więc ponownie za ingerować w sprawy Polski. Uchwalono akt, który był przeciwko reformom Sejmu Wielkiego. Został on podpisany w Petersburgu, a ogłoszono w targowicy. To wydarzenie, które przyczyniło się do zrujnowania Rzeczpospolitej otrzymało nazwę konfederacja targowicka.

Caryca Rosji Katarzyna II zażądała, aby król Polski przystąpił do konfederacji. Aby załagodzić gniew carycy władca przystąpił do targowiczan. Nie uratowało to jednak Rzeczpospolitej i w 1793 roku doszło do II rozbioru Polski.

W obronie Polski doszło do powstania na czele którego stanął Tadeusz Kościuszko. Ostatecznie ponieśliśmy klęskę w bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku. To ostatecznie zadecydowało o upadku Rzeczpospolitej.

W 1795 roku doszło do III rozbioru w którym wzięła udział Rosja, Prusy i Austria. Państwo polskie zniknęło z mapy europy.

Do upadku naszego państwa doszło poprzez ciągłą ingerencję państw ościennych w sprawy naszego państwa. Nasza ciągła zależność od tych państw całkowicie sparaliżowała władzę w państwie.