Podręcznik do historii "Wczoraj i dziś" wydawnictwa Nowa Era

Rozdział 2: Ziemie Polskie po kongresie wiedeńskim, Temat 1: Po upadku Księstwa Warszawskiego, str. 34-37

 

1815r. - kongres wiedeński

 

Sprawy terytorialne

  • Rosjaziemie podległe Rosji po rozbiorach pozostały pod jej panowaniemutworzone Królestwo Polskie (tzw. Królestwo Kongresowe lub Kongresówka) było połączone z Rosją unią personalną → wspólny władca: car Aleksander I
  • Prusyczęść dawnego Księstwa Warszawskiegoutworzone Wielkie Księstwo Poznańskie należało do państwa pruskiegowolne miasto Gdańsk zostało przejęte przez Prusy
  • Austrianowopowstała Rzeczpospolita Krakowska obejmowała Kraków i okolice, pozbawiając Austrię ziem z trzeciego rozbioru Polskiobwód tarnopolski i okolice Wieliczkicały zabór austriacki nazywamy Galicją

 

Sprawy gospodarcze

  • Królestwo Polskiepodstawa → rolnictwofolwarki szlacheckiewolność osobista chłopów3 ośrodki przemysłowe:→ ośrodek łódzki (włókiennictwo)→ ośrodek w Zagłębiu Dąbrowskim (górnictwo)→ ośrodek w Zagłębiu Staropolskim (górnictwo, hutnictwo)Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki → uporządkował system podatkowy, wspierał rolnictwo, handel i przemysł
  • zabór pruskipodstawa → rolnictwozlikwidowanie poddaństwauwłaszczenie chłopówprzemysł → Górny Śląskkapitalizmnowoczesne techniki uprawy roli
  • zabór austriackipodstawa → rolnictwosystem feudalnychłopi nie mogli opuszczać ziem pana1848r. → zniesiono pańszczyznę i rozpoczęto uwłaszczanie chłopówkopalnie soli w Bochni i Wieliczcetrudna sytuacja ekonomicznabrak pracy