Najważniejsze przyczyny upadku I Rzeczpospolitej Polskiej, w punktach:

  • zbyt dużo przywilejów magnaterii, rozpanoszenie szlachty,
  • sytuacja polityczna w drugiej połowie XVII w.,
  • liberum veto, wprowadzone w 1652r., umożliwiające zerwanie sejmu nawet przez jednego posła, a także uchylanie się od istniejących już uchwał,
  • konfederacje przeciw królowi,
  • wpuszczanie na tron obcych i nieprzychylnych dynastii, np. Sasów,
  • pochopne decyzje militarne (np. zezwolenie państwom ościennym na realizację wojen na terenie Rzeczpospolitej),
  • zubożała oświata, niezreformowane kolegia jezuickie,
  • konflikt między Potockimi a Czartoryskimi, rodami magnackimi,
  • rozbiór Polski przez Prusy, Austrię, Rosję w wyniku anarchii i sytuacji polityczno-społecznej.