Integracja Polski ze strukturami Unii Europejskiej jest procesem budzącym wiele kontrowersji, zmuszającym do zastanowienia i postawienie sobie różnych pytań. Niewątpliwie bardzo istotne jest w tym momencie przeanalizowanie wszelkich "za" i "przeciw" i rozstrzygnięcie, jaka droga będzie dla kraju najlepsza. Moim zdaniem na wejściu do Unii Europejskiej Polska może bardzo dużo skorzystać. Poniżej przedstawię na to dowody.

Polska jest krajem biednym. Nie stać nas na przeprowadzenie najbardziej koniecznych w kraju zmian. Nie mamy pieniędzy, żeby zmodernizować rolnictwo, żeby zbudować autostrady, żeby zainwestować w nowoczesne technologie. Do tego wszystkiego potrzebny jest nam kapitał unijny. Unia Europejska może pomóc Polsce dotując najmniej zmodernizowane gałęzie przemysłu. Na przynależności do Unii Polska skorzysta politycznie, gospodarczo i społecznie.

Polacy, będąc obywatelami Unii Europejskiej, otrzymają dodatkową korzyść. Będą mianowicie mogli swobodnie się poruszać w jej obrębie. Układ w Schengen gwarantuje swobodę podróży, nareszcie znikają granice i ciągnące się w nieskończoność kontrole celne. W ramach UE panuje też swoboda osiedlania się i pracy. Te możliwości przemawiają zdecydowanie "za" Unią Europejską. Możliwość podjęcia legalnej pracy w dowolnym kraju jest dla Polaków czynnikiem niezwykle ważnym, ze względu na panujące w Polsce bezrobocie. Będąc zatrudnionym w UE pracujemy również na własne emerytury. Unia Europejska gwarantuje też opiekę zdrowotną. Unia Europejska prowadzi Europejski Fundusz Społeczny, dzięki któremu można uzyskać fundusze, na przykład na kursy zawodowe dla bezrobotnych. Z tego funduszu będą też pochodzić dotacje dla grup, w sposób szczególny pokrzywdzonych przez bezrobocie.

Unia Europejska jest szansą dla uczniów i studentów, dla młodych ludzi po prostu. Nareszcie stanie się możliwe studiowanie za granicą, a przy tym obejmie nas ten sam, co innych, system stypendialny, zapomogowy. Będą nas też obowiązywały te same kwoty opłat za studia. A do podjęcia studiów konieczna będzie tylko zdobyta w Polsce matura. Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma też obowiązku wizowego.

Na integracji z Unia Europejską sporo zyskają też przedsiębiorcy i cała polska gospodarka. Wejście do struktur będzie miało wpływ na konkurencję. A wiadomo, że im większa konkurencja, tym lepiej dla konsumentów. Otwarcie ryków spowoduje też większy napływ inwestorów. Eksperci prognozują, że wzrost gospodarczy może być wyższy wręcz o 3 punkty. Wraz z wejściem do Unii Europejskiej znikają wszelkie bariery celne. Jest to sytuacja ze wszech miar korzystna dla eksportu. Nie płacąc dużych ceł przedsiębiorcy będą chętniej wprowadzali swoje wyroby na rynek europejski. Unia Europejska kilka lat temu wprowadziła wspólną europejską walutę. Euro gwarantuje zniwelowanie ryzyka kursowego, co spowoduje obniżenie opłat bankowych. Wszystkie instytucje unijne zostaną zasilone pracownikami i reprezentantami naszego kraju. polska będzie więc miała bezpośredni wpływ na politykę wspólnoty europejskiej. Przystąpienie do UE poprawi poziom i komfort naszego życia. Unia Europejska działa też bardzo intensywnie na polu ekologii. W Unii popiera się nowoczesne, przyjazne dla środowiska technologie, które racjonalizują politykę zarządzania surowcami energią. To wszystko ma na celu poprawienie efektywności gospodarczej.

Dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej zmieni się również wizerunek Polski w świecie. na arenie międzynarodowej Polska będzie krajem bardziej nowoczesnym, którego obywatele to ludzie wykształceni, świetnie odnajdujący się na rynku pracy, wysoko wyspecjalizowani.

Dzięki integracji Europa otworzy się na Polskę. Miejmy nadzieję, że Polska na Europę również. Polska stanie się dla Europy równorzędnym partnerem tak w polityce, jak i w gospodarce.

Wydaje mi się, że wszystkie te argumenty przemawiają za tym, że wejście Polski do UE będzie dla niej bardzo korzystne.

.