Ruch Odbudowy Polski określany w skrócie jako ROP, jest to demokratyczna organizacja mająca charakter typowo polityczny, wchodząca do obozu niepodległościowego.

Ruch funkcjonuje według reguł katolickiej nauki społecznej jak również polską racją stanu.

Zasięg działalności Ruchu Odbudowy Polski to Polska wraz z polonią na całym świecie.

Siedziba głównych władz Ruchu Odbudowy Polski - u to Warszawa. Partia ma osobowość prawną.

Jego symbol to Orzeł Rzeczpospolitej Polskiej pochodzący z 1919 roku, będący pomiędzy ramionami znaku "V": biało-czerwonych barwach.

Każda z jednostek organizacyjnych partii ma prawo do posiadania sztandarów. Ich wizerunek opiniuje i zatwierdza Zarząd Główny.

Zasadniczym celem partii jest działalność na polskiej scenie politycznej, na rzecz utworzenia nowoczesnego organizmu państwowego naszego kraju, opartego na: suwerenności, sprawiedliwości, praworządności oraz wolności każdego obywatela. Partia przyjęła wartości chrześcijańskie jako podstawowe źródło moralne i etyczne dla swego postępowania.

Ruch Odbudowy Polski wypełnia swą działalność dzięki starcie w wyborach parlamentarnych, prezydenckich oraz samorządowych i tym samym przez możliwą obecność swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie.

Partia chce podejmować współpracę międzynarodową z podobnymi do siebie ugrupowaniami z innych państw.

Ruch Odbudowy Polski tworzą członkowie "zwyczajni" jak również kandydaci oraz członkowie honorowi. Kandydaci oraz członkowie Ruchu Odbudowy Polski - u nie mogą równolegle należeć do struktur innych ugrupowań o charakterze politycznym.

Naczelne organy władzy partii stanowią: kongres, przewodniczący, rada naczelna, zarząd główny, główna komisja rewizyjna jak również główny sąd koleżeński. Najwyższy z nich w hierarchii to Kongres. Uczestniczą w nim przedstawiciele, wybrani w głosowaniach, w czasie gdy mają miejsce Zjazdy Okręgowe.

Kompetencje przewodniczącego Ruchu Odbudowy Polski obejmują przede wszystkim: reprezentowanie go na zewnątrz jak również udzielanie upoważnień w tej kwestii innym członkom ugrupowania, przewodnictwo podczas Zarządu Głównego, wydawanie poleceń, dyspozycji, podejmowanie decyzji, które nie są przypisane do kompetencji pozostałych władz, niezbędne do prawidłowego działania partii, przewodniczący jest członkiem Prezydium Rady Naczelnej. Obecnie stanowisko to piastuje Jan Olszewski.