1 ATP

2hiperkifoza

umożliwienie ruchów

wapnia

młodsze

4płuca

czerwony

wapnia 

organicznych

chrzestna

 P F F P 

7 kulisty

siodelkowy 

zawiasowy

obrotowym

kolanowy