Pomimo tak przykrych doświadczeń jak dwie wojny światowe, w których uczestniczyła większość państw świata, i w których zginęło kilkadziesiąt milionów osób, ludzkość w dalszym ciągu dotykają różnego rodzaju konflikty zbrojne jakimi są wojny. Samo słowo wojna oznacza zjawisko społeczne, którego dominującą cechą jest walka zbrojna między państwami, narodami, klasami lub grupami społecznymi. Są one prowadzone z przyczyn:

- religijnych np. wyznawcy dwóch odłamów tej samej religii kłócą się i wszczynają wojnę. Do takich konfliktów należy np. wojna między dwoma różnymi odłamami islamu w Iraku lub wojny na Bałkanach między muzułmanami a chrześcijanami,

- politycznych np. naród chce uzyskać niepodległość i walczy z innym krajem o jej zdobycie Przykładem jest wojna Czeczenii z Rosją lub walki Palestyńczyków z Izraelem,

- gospodarczych np. jeden kraj chce zdobyć kosztem drugiego drugiemu surowce mineralne i dochodzi do wojny. Tak właśnie wybuchła wojna między Irakiem i Kuwejtem.

Oprócz regularnych wojen ludzie giną w zamachach terrorystycznych. Warto zapoznać się ze znaczeniem słowa terroryzm. Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Do ataków dochodzi głównie z powodu wymuszeń okupów lub z powodu żądań dotyczących wypuszczenia więźniów. Innym powodem jest chęć zwrócenia na swój naród i jego problemy oczu całego świata np. zamachy dokonane przez Basków na kolej podmiejską, zamachy w Irlandii Północnej, zamachy na terenach Palestyny, zamach na szkołę w Biesłanie. Przyczyną zamachów terrorystycznych jest też fanatyzm religijny np. ataki Al-Kaidy, ataki zamachowców muzułmańskich na cele amerykańskie w Iraku.