Wraz z wprowadzeniem nowego ustroju, jakim jest demokracja pojawiło się nowe pojęcie - pluralizm. Pluralizm jest demokratyczną zasadą ustrojową, która wyraża się w poszanowaniu dla zróżnicowań społecznych i kulturowych. Pluralizm gwarantuje różnym grupom społecznym i politycznym prawo do wyrażania swoich poglądów oraz udział w sprawowaniu władzy. Pojęcie to odnosi się również do środków masowego przekazu. Polski rynek prasowy jest bardzo bogaty i zawdzięczamy to właśnie demokracji i pluralizmowi. Prasa bardzo sobie ceni przysługującą jej wolność słowa, czasem nawet nieco jej nadużywając.

Oto niektóre z tytułów ukazujących się w Polsce:

"Nowości"

redaktor naczelny: Artur Szczepański

główni dziennikarze: A. Churski, M. Jagła, J. Kasznia, R. Warta

zasięg terytorialny: "gazeta Pomorza i Kujaw", byłe województwo toruńskie

charakter: dziennik

pierwsze wydanie: 1967 rok

o gazecie: "fakty, wydarzenia, opinie"2, rzetelne wiadomości regionalne

"Gazeta Pomorska"

redaktor naczelny: Ryszard Buczek

główni dziennikarze: J. Raszeja, J. Grzegoszewska

zasięg terytorialny: województwo kujawsko-pomorskie

charakter: dziennik

o gazecie: chętnie czytana, informacje z regionu

"Gazeta Wyborcza"

redaktor naczelny: Adam Michnik.

główni dziennikarze: R. Zakrzewski, P. Stasiński, P.Pacewicz

przynależność polityczna:3 centrolewica.

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter gazety: dziennik

pierwsze wydanie: 8 maj 1989 rok (nakład 150 tysięcy)

nakład: 400-720 tysięcy egzemplarzy.

o gazecie: najlepszy dziennik na polskim rynku, silnie opiniotwórczy, obiektywny, dodatki regionalne

"Rzeczpospolita"

redaktor naczelny: Grzegorz Gauden

główni dziennikarze: J. Skórzyński, K. Bień, P. Lisicki, E. Kluczkowska

przynależność polityczna: centroprawica

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: dziennik

pierwsze wydania: 1920-32, 1944-50, 1980 do dziś

nakład: średnio 263 tysiące egzemplarzy

czytelnicy: 700 tysięcy

o gazecie: dewiza: "My dostarczamy informacje - Ty podejmujesz decyzje"4. Gazeta stara się dostarczać jak najwięcej obiektywnych i pełnych (bez uproszczeń) informacji. Z drukarni wychodzą codziennie dwa wydania pisma - o godz. 20.00 i 2.00

"Nasz Dziennik"

redaktor naczelny: Ewa Sołowiej

przynależność polityczna: skrajna prawica

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: dziennik

pierwsze wydanie: 1999 rok

o gazecie: "Podejmujemy tematykę dotyczącą życia społecznego, kulturalnego, politycznego i religijnego. Propagujemy wartości chrześcijańskie oraz wielowiekową tradycję i kulturę polską. Przekazujemy informacje, o których inne media milczą. Tłumaczymy mechanizmy, które inni ukrywają"5

"Tygodnik Powszechny"

redaktor naczelny: ks. Adam Boniecki

główni dziennikarze: T. Fiałkowski, M. Okoński, Wł. Bartoszewski, K. Kozłowski

przynależność polityczna: chrześcijańska prawica

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik opiniotwórczy

pierwsze wydanie: 24 marzec 1945 rok

o gazecie: "pismo, które pragnie swym czytelnikom świat objaśniać, jest zarazem tego świata zwierciadłem"6, w dużej mierze opiera się na religii

"Polityka"

redaktor naczelny: Jerzy Baczyński

główni dziennikarze: W. Pawłowski, J. Poprzeczko, P. Adamczewski, J. Podgórski, J.Paradowska, J. Cieśla

przynależność polityczna: centrolewica

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik opiniotwórczy

pierwsze wydanie: 1957 rok

nakład: od 2000 roku średni nakład wynosi około 340 tysięcy egzemplarzy

czytelnicy: prawie 2 miliony

o gazecie: zajmuje się najważniejszymi wydarzeniami politycznymi, gospodarczymi, naukowymi i kulturalnymi Polski, Europy i świata; stara się przedstawiać na szerokim tle, analizować i komentować proces polskiej transformacji ustrojowej; popiera ideały liberalnej wolnorynkowej reformy gospodarczej7

"Wprost"

redaktor naczelny: Marek Król

główni dziennikarze: M.Ciemelęcki, R.Geremek, Z. Wojtasiński, J.M. Nowakowski

przynależność polityczna: prawica

zasięg terytorialny: ogólnopolski (od 1989r.)

charakter: tygodnik opiniotwórczy

pierwsze wydanie: 5 grudzień 1982 rok

czytelnicy: 2,5 miliona

o gazecie: największy polski tygodnik społeczno - informacyjny współpracujący z amerykańskim tygodnikiem "Business Week" i dziennikiem "New York Times" oraz niemieckim "Focusem"

"Newsweek Polska"

redaktor naczelny: Jarosław Sroka

główni dziennikarze: B. Mazur, P. Zaremba, D. Wilczak, K. Romanowska, M.Mastalerz

przynależność polityczna: centroprawica, proamerykański

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik

pierwsze wydanie: 2000 rok

o gazecie: tygodnik tematycznie najbliższy społeczeństwu, proamerykański

"Forum"

redaktor naczelny: Jacek Mojkowski

główni dziennikarze: M. Rotkiewicz, A. Kaczorowski, I. Walenczak

przynależność polityczna: przedruki z gazet, trudno określić przynależność

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik

pierwsze wydanie: 2001 rok

o gazecie: zamieszcza przekłady najciekawszych artykułów z prasy zagranicznej

"Przekrój"

redaktor naczelny: Piotr Najsztub

głowni dziennikarze: J. Kowalczyk, W. Mazowiecki

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik

pierwsze wydanie: 15 kwiecień 1945

"Nie"

redaktor naczelny: Jerzy Urban

główni dziennikarze: B. Dunat, P. Ćwikliński, A. Rozenek

przynależność polityczna: lewica

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik

o gazecie: skrajnie lewicowa, używająca (jeśli można tak powiedzieć o gazecie) wielu kolokwializmów i wulgaryzmów

"Angora"

redaktor naczelny: Piotr Różycki

główni dziennikarze: A. Berestowski, M. Gabrysiak, B. Gadomski

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: tygodnik

nakład: około 390 tysięcy egzemplarzy

o gazecie: "Przegląd prasy krajowej i światowej"8

"Fakt"

redaktor naczelny: Grzegorz Jankowski

główni dziennikarze: R. Kiedrzyński, K. Sielicka, R. Feluś

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: dziennik

pierwsze wydanie: 2003 rok

nakład: ponad 600 tysięcy egzemplarzy

o gazecie: atrakcyjna cena i kolorowe wnętrze przyciąga czytelnika, informacje nierzetelne, nastawione na zdobywanie czytelnika a nie na przekaz sprawdzonych informacji, gazeta plotkarska, nastawiona na sensację

"Super Express"

redaktor naczelny: Mariusz Ziomecki

główni dziennikarze: T. Lachowicz, A. Michejda, M. Rajczuk-Żukawska

zasięg terytorialny: ogólnopolski

charakter: dziennik

nakład: około 500 tysięcy egzemplarzy

o gazecie: informacje nierzetelne, nastawione na zdobywanie czytelnika a nie na przekaz sprawdzonych informacji, gazeta plotkarska, nastawiona na sensację

Wybierając przykładowe tytuły prasy polskiej kierowałem się ich poczytnością i zasięgiem, a także nakładem. Wybrałem też te pisma, które cieszą się największym uznaniem czytelników. Najbardziej cenionymi gazetami, prezentującymi wysoki poziom merytoryczny, w tym zestawieniu są "Gazeta Wyborcza", "Polityka", "Tygodnik Powszechny" i "Przekrój". Są to pisma z długimi już tradycjami, ukazujące się niezmiennie od wielu lat. Innym typem prasy jest tygodnik "Forum", w którym zamieszcza się przedruki najciekawszych i najlepszych artykułów prasy światowej. Podobnie, choć o inną tematyką chodzi, jest w przypadku "Angory", w której pojawiają się również artykuły z prasy polskiej. Zupełnie inaczej ma się sprawa pism typu "Fakt", czy "Super Express", które są przedstawicielami tak zwanej prasy brukowej. Kolorowa okładka, zdjęcia zajmujące większość strony, krótkie teksty pisane prostym, podwórkowym językiem i "sensacyjne" tematy, to cechy charakterystyczne tych gazet. Pogoń za tanią sensacją, podawanie niesprawdzonych, a często nawet wymyślonych informacji plus bardzo niska cena dają w efekcie ogromną popularność tym pismom. Nierzadko brukowce żerują w sposób okrutny na czyimś nieszczęściu, epatują przemocą i skandalem. Przy tym są naprawdę na bardzo niski poziomie intelektualnym. Strach pomyśleć o kondycji społeczeństwa, patrząc na wyniki ich sprzedaży.

Dużą popularnością wśród czytelników cieszy się również prasa lokalna. Niemal każde miasto wydaje własną gazetę. Zamieszczane są tam informacje z regionu, teksty dotyczące jego historii, aktualnych wydarzeń.

Sposobem na przyciągnięcie czytelnika są tematy z pierwszych stron gazet. Od niedawna również różnego rodzaju gadżety, dołączane do gazet. W tym procederze specjalizują się głównie pisma kobiece. Co i raz zaskakują nowymi prezentami. Wraz z gazetą można już nabyć ubranie, filmy, kosmetyki, parasolki, torby. Strach pomyśleć, jak daleko mogą się posunąć wydawcy. Poważniejsze tytuły ograniczają się do płyt kompaktowych, np. z muzyką.

Dzięki wielości tytułów na rynku czytelnik ma możliwość porównywania informacji, może wybrać pismo najbardziej mu odpowiadające. Przyczyniły się do tego demokracja i pluralizm.

www.nowosci.com.pl

www.pomorska.pl

www.gazeta.pl

www.rzeczpospolita.pl

www.naszdziennik.pl

www.tygodnik.onet.pl

www.polityka.onet.pl

www.wprost.pl

www.newsweek.redakcja.pl

www.przekroj.pl

www.nie.com.pl

www.angora.com.pl

www.efakt.pl

www.superexpress.pl