Kobieta jako strażniczka ogniska domowego


 

CZ I - Codzienność

a) Jaka jest rola kobiety w rodzinie?

Jakie ma przywileje? Z czego one wynikają?

Jakie ma obowiązki względem np. 

- męża

- dzieci

- domu?

b) jaki Pani zdaniem powinien być podział obowiązków, kto z domowników powinien:

- gotować

- prasować

- sprzątać

- pracować w ogródku

- robić zakupy

- wyprowadzać psa 

- dokonywać opłat (media itd.)

- przybijać gwoździe itp.

- decydować o większych zakupach (auto, komputer, nowy dom)

c) kto w Pani rodzinie zazwyczaj wykonuje te czynności?

d) dlaczego taki właśnie jest podział obowiązków?

e) jakie cechy predysponują danego człowieka do tego by te czynności wykonywał dobrze? jakim trzeba być, żeby dobrze prasować, sprzątać itd.?

f) jak to było w Pani domu rodzinnym

- jaki był podział obowiązków?

- skąd wiadomo było kto co ma robić?

- czy było to ustalane?

- jeśli tak to kiedy i przez kogo?

g) czy dobrze jest kiedy dzieci pomagają w codziennych obowiązkach?

- w jakim wieku dzieci zaczynają mieć swoje obowiązki?

- jakiego typy są to zajęcia?

  - co robią dziewczynki, przy czym pomagają?

  - co robią chłopcy, przy czym pomagają?

h) z czego wynika obecny podział obowiązków w Pani domu:

- kto lub co o nim decyduje?

i) czy dobrze jest kiedy kobieta spełnia się zawodowo?

- czy wszystkie dorosłe kobiety w Pani rodzinie pracują zawodowo?

- czy dobrze jest kiedy kobieta pracująca zawodowo otrzymuje dodatkową pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego? Jeśli tak , to kto powinien pomagać i w jakiej formie?

- jak to jest w Pani rodzinie?

- jak to wyglądało w domu Pani rodziców?

Cz II Święto

j) proszę wymienić przy jakich okazjach organizuje się spotkania rodzinne?

- gdzie odbywają się one zazwyczaj?

- od czego to zależy?

- jaką przybierają formę?

- kto w Pani domu jest odpowiedzialny za przygotowanie takiego spotkania?

  * kto wita gości

  * do kogo należy przygotowanie posiłków?

  * kto przygotowuje dekoracje itp.?

  * kto proponuje gościom trunki?

  * kto zajmuje się donoszeniem jedzenia?

  * kto zabawia gości (rozmowa, muzyką itp.)?

  * kto jest odpowiedzialny za porządek na stole w czasie trwania spotkania?

  * kto sprząta po zakończonej imprezie?

- jak koncentrują się rozmowy podczas tego typu spotkań:

  •   O czym i z kim rozmawiają:

  panie

  panowie

  dzieci

  •   Czy można zauważyć taki podział?Jaki pani myśli-z czego on wynika?
  •   gdzie zazwyczaj rozmawiają/bawią się poszczególne grupy?
  •   czy goście pomagają w pracach w kuchni w czasie trwania imprezy? Jeśli tak, to kto zazwyczaj?

- Jak to zazwyczaj wygląda w innych , znanych Pani rodzinach? (organizowanie tego typu przyjęć)?

- Jak organizowało się przyjęcia w Pani domu rodzinnym?


 

Karolina Czembor

ZK1-III