1. DESYGNATY I ZAKRES NAZW

Przedmioty oznaczone przez daną nazwę nazywa się desygnatami tej nazwy albo desygnatami pojęcia będącego znaczeniem nazwy.

 • Zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy stanowi jej zakres.
 • Zbiór wszystkich desygnatów pojęcia stanowi zakres tego pojęcia.
 • Nazwa oznacza swoje desygnaty i symbolizuje swój zakres.

 

 • Nazwy proste – składają się tylko z 1 wyrazu,
 • Nazwy złożone – składają się z więcej niż 1 wyrazu

 

 • Nazwy indywidualne oznaczają poszczególne obiekty/przedmioty, np. „Szczecin” , „Zagłoba” , „Ziemia”
 • Nazwy generalne – przysługują przedmiotom z uwagi na pewne cechy im przysługujące, np. „budynek”

 

 • Nazwy wieloznaczne: „zamek”

Lepiej jest więc nie mówić „nazwa oznacza” (termon bezwzględny) lecz oznacza przy danym znaczeniu (termin relatywny)

„Oznacza” = „znaczy”:

Stolica Polski

i

Największe miasto nas Wisłą

Obie nazwy oznaczają to samo ale inne jest ich znaczenie.

 

 • Nazwy ogólne, jednostkowe i puste
 1. Nazwa ogólna – więcej niż jeden desygnat
 2. Nazwa jednostkowa – jeden i tylko jeden desygnat
 3. Nazwa pusta – nie posiada ani jednego desygnatu

 

Przykłady: góra, człowiek, Kopernik, najwyższa góra na świecie, obecna stolica Polski, król szwajcarski.