1. JĘZYK I ZNACZENIE
  • Każdy język ma właściwy sobie zasób używanych określonych co do swego brzmienia, wyrazów i wyrażeń,
  • Każdy język przyporządkowuje w sposób sobie właściwy wyrazom i wyrażeniom określone sposoby ich rozumienia
  • Sposób rozumienia przyporządkowany w danym języku jakiemuś wyrażeniu nazywa się znaczeniem, jakie temu wyrażeniu przysługuje w owym języku