Postać Maryi jako pośredniczki w ludzkich modlitwach, osoby najbliższej zarówno Bogu jak i ludziom, a więc w wyjątkowy sposób zbliżającej do siebie niebo Niebo Niebo symbolizuje światło, nieskończoność, męskość, porządek świata, harmonię, prawo moralne, prawdę, świętość, czystość, Sąd Ostateczny, zbawienie, szczęśliwość, ... Czytaj dalej Słownik symboli literackich i ziemię, była ogromnie ważna w średniowiecznej kulturze.

Zarówno cywilizacja chrześcijańskiego Zachodu jak i wschodnia kultura bizantyńska umieszczały ją w centrum zainteresowania, wyobrażając jej wizerunki w malarstwie, rzeźbie, literaturze, wreszcie poświęcając jej utwory muzyczne. Także w kulturze polskiego Średniowiecza widoczny jest ów maryjny charakter sztuki. Już najstarsza polska Polska Rzeczpospolita Polska. Państwo położone w środkowej Europie nad Morzem Bałtyckim. Powierzchnia 312 685 km2. Liczba ludności 38 641 tys. (2001 r.). Stolica Warszawa. Język urzędowy polski. ... Czytaj dalej Słownik geograficzny liryka jest właśnie liryką maryjną.

Pieśń "Bogurodzica" bogato czerpie z tradycji sztuki łacińskiej ale także tradycji Wschodu. Samo wyobrażenie Maryi, przedstawionej obok Jana Chrzciciela, do której kieruje się prośby o wstawiennictwo, jest nawiązaniem do bizantyńskiego motywu deesis, znanego z ikon. Maryja jest tu osobą wywyższoną przez swe Boskie macierzyństwo, ale jednocześnie ukazana zostaje jako matka Matka J. Kochanowski Treny, bohaterka liryczna cyklu; matka Jana Kochanowskiego. Pojawia się w Trenie XIX z Urszulką na ręku. Przybywa w chwili, kiedy jej syn odrzucił już wszystkie wartości, nawet ... Czytaj dalej Słownik bohaterów literackich - liceum wszystkich ludzi, która może wyjednać im wszelkie łaski.

Także drugi wielki przykład średniowiecznej polskiej liryki maryjnej - tzw. Plankt Świętokrzyski, rozpoczynający się od słów "Posłuchajcie bracia miła", wpisuje się w bogatą średniowieczną tradycję. Tutaj z kolei widzimy Maryję jednoczącą się z ludzkością w swoim cierpieniu po stracie Syna. Ból matki, czyniący z niej postać najbliższą wszystkim ludziom, był motywem bardzo częstym w sztuce. W rzeźbie występował motyw Piety - czyli Maryi, na której kolanach złożone zostało ciało Syna po zdjęciu z Krzyża. Malarstwo często nawiązywało do biblijnej sceny Ukrzyżowania, gdy Maryja oraz uczeń Jezusa - Jan, stojąc pod Krzyżem, wysłuchują ostatnich słów "Oto Matka Twoja".

"Posłuchajcie bracia miła" to utwór, który bardzo głęboko przedstawia cierpienie Matki. Zwraca się ona kolejno do wszystkich ludzi, Jezusa i wreszcie archanioła Gabriela. Pragnie uczestniczyć w bólu swego Syna, ale przez to całej ludzkości. Słowa skierowane do archanioła wyrażają głęboki żal i prawdę o tym, że nigdy nie jesteśmy do końca przygotowani na przyjęcie cierpienia, zawsze jest ono niespodziewane.

Najstarsze polskie utwory poświęcone Matce Boskiej wpisują się w szeroki nurt europejskiej sztuki maryjnej i są dla niego bardzo reprezentatywne. Ich autorzy zdołali zawrzeć w swoich utworach głębię teologicznych prawd. Przedstawione przez nich obrazy Maryi niosły zatem ogromną ilość znaczeń.