Średniowieczny uniwersalizm polega na podporządkowaniu religii chrześcijańskiej systemu wartości panującego w tej epoce. Cała Europa została zdominowana przez ten nurt. Kreował on wszelkie aspekty życia średniowiecznych ludzi, od myślenia poprzez uczucia, aż po ich postępowanie. Postawy i przekonania były narzucone z góry, jednolite, poparte wzorcami propagowanymi w literaturze i innych sztukach.

Wszystkie państwa europejskie były podporządkowane jednemu władcy, papieżowi, przez co tworzyły niemal jednolitą strukturę.

Podsumowując - średniowieczny uniwersalizm cechuje się: hołdowaniem jednej idei i podporządkowaniem wszystkiego Bogu, czyli teocentryzmem, a co za tym idzie - jednolitym obrazem świata odzwierciedlonym w sztuce i filozofii.