Trudno jest zdefiniować pojęcie miłości. Podejrzewam, że większość ludzi kojarzy miłość z widokiem spacerującej zakochanej pary. Miłość jest uczuciem niezwykłym, niepowtarzalnym i nieprzewidywalnym i występuje pod wieloma postaciami. Powiedzenie "Miłość niejedno ma imię" podkreśla właśnie różnorodność rodzajów miłości.

Motyw miłości należy do najczęściej spotykanych motywów literackich. Najczęściej pojawia się jako miłość nieszczęśliwa i niespełniona, czego znakomitym przykładem jest szeroko znany z licznych wystawień i ekranizacji dramat Williama Szekspira "Romeo i Julia". Para zakochanych nie może odnaleźć wspólnego szczęścia i popełnia samobójstwo. Kierują się nadzieją, że na tamtym, lepszym świecie wolno będzie im być razem. To także najlepiej znany przykład motywu miłości sięgającej dalej, niż "póki nas śmierć nie rozłączy".

Kolejną ważną literacką miłością jest uczucie do ojczyzny. Niegdyś wielu emigrowało z przyczyn politycznych. Dziś również wielu ludzi opuszcza ojczystą ziemię szukając pracy, możliwości i okazji do poprawy swojego życia. Większość z nich w końcu wraca do kraju. Wszystkich natomiast zaczyna ostatecznie nachodzić tęsknota i nostalgia. Pięknym obrazem tego zjawiska jest przykład miłości ojczyzny z "Latarnika" Henryka Sienkiewicza. Najsilniejszą miłość do ojczyzny pokazali ci, którzy w jej imię zginęli, czy to w walce zbrojnej, czy w więzieniach i obozach. Literackie przykłady ukazania takiego patriotyzmu są bardzo liczne.

Innym ważnym typem miłości jest chrześcijańska miłość bliźniego. Chrystus nas jej nauczał, mówiąc też o miłości Boga i świata. Na miłości oparta jest cała religia chrześcijańska. Jak mówi Biblia: "Bóg tak umiłował świat, że dał nam swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy miał życie wieczne".

Nie każda miłość jest uczuciem dobrym, istnieje również miłość zła i egoistyczna. Często przesada w miłości albo jej złe zrozumienie pociąga za sobą uczucia zazdrości i nienawiści. Miłość zła wynika często z żądzy i chciwości, a zamiast szczęścia i spokoju przynosi zniszczenie i zniewolenie. Szczególny rodzaj złej miłości, miłość i pożądanie władzy przedstawia inna tragedia Szekspira - "Makbet".

Całkowicie zgadzam się z przysłowiem "Miłość niejedno ma imię". Uczucie to może być piękne i wieczne, lub płytkie i ulotne. Może dać szczęście lub cierpienie. Może wydobyć z ludzi najlepsze cechy, lub zmienić ich w potwory.