Plan:

1. Bohaterowie biblijni:

- Samson,

- król Salomon,

- Hiob,

- bracia KainAbel, synowie Adama i Ewy (pierwszych ludzi).

2. Związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego związane z wyżej wymienionymi postaciami.

Ad. 1. Bohaterowie biblijni:

- Samson - pochodził z Nazaretu, w młodości złożył śluby, w których przyrzekł abstynencję, miał również nigdy nie obcinać włosów. Był to człowiek o nieprzeciętnej sile, którą wykorzystywał w ciągnących się przez długie lata walkach z wrogimi Filistynami. Przeciwnicy Samsona postanowili pokonać go podstępem, dlatego też z ich inicjatywy uwiodła go przepiękna Dalila. Dzięki niej Filistyni obcięli mu włosy, a pozbawionego przyrodzonej siły, wtrącili do więziennej celi. Nim jednak to uczynili, bestialsko wyłupili mu oczy. Zmuszali Samsona do ciężkiej pracy, był on także skrępowany ciężkimi i grubymi łańcuchami z brązu. Później, przywiódłszy więźnia do świątyni, zaczęli z niego niemiłosiernie się wyśmiewać. Wtedy Samson zaczął się usilnie modlić do Boga o przywrócenie mu utraconej bezmyślnie siły. Bóg wysłuchał próśb wiernego i zesłał mu ponownie dar ponadludzkiej siły. Samson w gniewie wyrwał kolumny podpierające strop świątyni i pogrzebał pod jej gruzami wszystkich swoich oprawców włącznie z sobą.

- Król Izraela Salomon - syn poprzedniego króla Dawida. Jego darem, otrzymanym od Boga, była ogromna mądrość, która pomagała mu rozstrzygać najtrudniejsze spory. Jednym ze znamiennych sporów była kłótnia dwóch kobiet o dziecko. Obie twierdziły, że są matkami chłopczyka. Żadna nie chciała się go wyrzec, aż Salomon zaproponował sprawiedliwy podział ciała dziecka, miano rozciąć je mieczem. Wówczas jedna z kobiet we łzach orzekła, że nie jest matką chłopca. W ten to sposób ujawniła się prawdziwa rodzicielka.

- Hiob - to przeciętny człowiek, który znany był ze swej niezwykłej pobożności i roztropności, których efektem miało być towarzyszące mu szczęście i bogactwo. Cieszył się licznym potomstwem, miał trzy zdrowe córki i siedmiu rosłych synów. Bóg jednak zadecydował, że wystawi na próbę jego wiarę. Hiob najpierw utracił bogactwo, wymarła mu rodzina, a na koniec zachorował na trąd. Mimo tylu cierpień, Hiob nie odstępował od Boga, z pokorą przyjmował kolejne razy losu, bowiem "bóg dał, bóg wziął". Przyjaciele podejrzewali go o grzech. Po okresie próby Bóg przywrócił Hioba do jego poprzedniego stanu, oddał mu majątek, rodzinę i długie życie.

- Kain i Abel - bracia, zajmowali się rolnictwem i pasterstwem, pewnego dnia postanowili złożyć Bogu ofiary. Bóg jednak nie przyjął daru Kaina, który niezadowolony z tego faktu, targnął się na życie brata Abla. Od tego czasu Bóg przeklął Kaina i jego ziemię, a on sam stał się wygnańcem

Ad. 2. Związki frazeologiczne pochodzenie biblijnego:

chwila Samsona - chwila w ludzkim życiu, kiedy człowiek zmuszony jest do podjęcia bardzo ważnej, ale zarazem bardzo trudnej decyzji, która zaważy na jego przyszłym życiu,

Salomonowy wyrok - pełne mądrości, sprawiedliwości, ale i przebiegłości rozwiązanie pozornie niemożliwej do rozstrzygnięcia sprawy,

Hiobowe wieści - informacja o ogromnym nieszczęściu czy katastrofie,

Kain i Abel - imiona te, połączone spójnikiem równorzędności "i", symbolizują współwystępowanie w świecie zarówno zła jak i dobra, pierwiastków, które się nieustannie ścierają.