Z I wojny światowej Niemcy wyszli pokonani i upokorzeni. Utracili część ziem (m. in. Alzacja i Lotaryngia oraz posiadłości kolonialne w Afryce i na Pacyfiku), ograniczono liczebność ich armii i floty. Na mocy traktatu wersalskiego obciążono ich odszkodowaniami wojennymi na rzecz państw poszkodowanych w czasie tzw. "wielkiej wojny". Sytuacja gospodarcza młodej Republiki Weimarskiej była tragiczna: rosło bezrobocie, wzrastały ceny żywności. Naród niemiecki wciąż pamiętał czasy swej świetności i potęgi. Na fali powszechnego rozgoryczenia popularność w społeczeństwie niemieckim zdobywały sobie ruchy nacjonalistyczne. W 1919 r. powstała w Bawarii DAP - Niemiecka Partia Robotników, którą w 1921 r. na NSDAP (Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię Robotników) przekształcił Adolf Hitler. Hitler reprezentował typowe dla Niemców tego okresu poglądy. Jako zwykły żołnierz uczestniczył w walkach I wojny światowej i tak samo jak inni weterani tej wojny czuł się zawiedziony jej wynikiem. Odpowiedzialnością za klęskę Niemiec obarczył sabotażystów - Żydów i komunistów. Nie były to poglądy szczególnie odosobnione, dlatego też szerząc je Hitler szybko zdobywał sobie nowych zwolenników. Byli to zwłaszcza weterani wojenni, ale też wiele osób cywilnych. NSDAP głosiła poglądy skrajnie rasistowskie i nacjonalistyczne. W XI 1923 r. doszło do tzw. puczu monachijskiego, czyli próby zbrojnego zdobycia władzy przez Hitlera i jego zwolenników. Zamach nie powiódł się NSDAP została zdelegalizowana, a Hitler został skazany na 5 lat twierdzy (zwolniono go przedterminowo w 1924 r.). W więzieniu Hitler napisał książkę Mein Kampf, w której zawarł swoje poglądy. System wersalski uznaje za dzieło spisku Żydów, którzy według niego dążą do zniszczenia Niemiec. Niemców uznał za przedstawicieli najdoskonalszej rasy nordyckiej, która w celu dalszego rozwoju potrzebuje stale zwiększanej przestrzeni życiowej. Rasa ta według Hitlera została stworzona do panowania nad innymi rasami. Po wyjściu z więzienia Hitler reaktywował w 1925 r. NSDAP jako organizację o charakterze ogólnokrajowym. Rozbudowano SA - hitlerowską milicję partyjną. W trakcie parlamentarnych wyborów w VII 1932 r. NSDAP zdobyła najwięcej głosów. 10 I 1933 r. prezydent Niemiec Paul von Hindenburg powierzył Hitlerowi misję tworzenia rządu. Zatem doszedł on do władzy legalnie. Cieszył się dużym zaufaniem Niemców. 27 II 1933 r. został podpalony gmach Reichstagu. O podpalenie rząd oskarżył komunistów - stało się to pretekstem do wprowadzenia stanu wyjątkowego i likwidacji ustroju demokratycznego. W Niemczech utworzono pierwsze obozy koncentracyjne (dla przeciwników politycznych), rozpętała się nagonka przeciwko Żydom, a w kraju coraz większy wpływ na życie miała tajna policja (gestapo). Zlikwidowano autonomię krajów Rzeszy - tworząc jednolite scentralizowane - państwo. W ten sposób narodziła się III Rzesza. Jedyną legalną partią w kraju stała się NSDAP. W szkołach oraz w organizacjach dla młodzieży prowadzono intensywne szkolenie i wychowanie w duchu nazistowskim. Oficjalna propaganda nazistowska przedstawiała Niemców jako rasę przeznaczoną do panowania nad innymi. Jednocześnie rozpoczęto przygotowania do likwidacji ładu wersalskiego i do rozszerzenia "przestrzeni życiowej" Niemców.