NRD, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna, to państwo, które powstało 7 października 1949 r. na terenie byłej radzieckiej strefy okupacyjnej. NRD istniała do 3 października 1990r., kiedy nastąpiło zjednoczenie z RFN.

NRD - informacje ogólne

W kraju o powierzchni 108.333 km2 zamieszkiwało ok. 17 mln. osób. NRD graniczyło z RFN od zachodu, z Czeską Republiką Socjalistyczną od południa, z Polską Rzecząpospolitą Ludową na wschodzie oraz z Berlinem Zachodnim wewnątrz NRD. Stolicą NRD był Berlin Wschodni.

NRD - początki

Niemiecka Socjalistyczna Partia Jedności w latach 1946-1948 zdobyła władzę w radzieckiej strefie okupacyjnej i rozpoczęła starania o utworzenie państwa pod egidą ZSRR. W marcu 1948 r. powołano Niemiecką Radę Ludową, która później przekształciła się w Niemiecką Izbę Ludową. Proklamowała ona istnienie nowego państwa i ogłosiła jego konstytucję.

Ustrój NRD opierał się na demokracji ludowej na wzór systemu radzieckiego. Konstytucja gwarantowała SED przewodnią rolę w państwie. Pod rządami SED znacjonalizowano przemysł, banki, transport. Istotną rolę w kraju odgrywała Stasi - policja polityczna, a państwo przenikało wszelkie dziedziny życia. Podobnie, jak w innych krajach socjalistycznych wojska radzieckie na stałe stacjonowały w NRD.

20 września 1955 r. ZSRR przyznał NRD suwerenność, jednocześnie przyjmując ją do Układu Warszawskiego.

NRD - kryzys

Do pierwszego kryzysu doszło w 1953 r. W Berlinie i innych miastach doszło do rozruchów robotniczych o podłożu politycznym, ekonomicznym i socjalnym.

Kolejne protesty i fala ucieczek do Berlina Zachodniego miały miejsce na początku lat 60-tych. Wówczas odgrodzono Berlin Zachodni Murem Berlińskim (1961).

Sytuacja kryzysowa z RFN została zażegnana w 1972 r. Podpisano wówczas układ normujący stosunki pomiędzy obydwoma krajami. Przyjęta kilka lat wcześniej, w 1968 r., nowa konstytucja zacieśniała relacje z ZSRR opierając je na współpracy i przyjaźni.

Upadek NRD

Kolejne protesty społeczeństwa miały miejsce jesienią 1989 r. Żądano demokratyzacji życia oraz reform. Tych protestów nie udało się już zahamować. 9 listopada 1989 r. runął Mur Berliński.

Zjednoczenie Niemiec

1 lipca 1990 r. wszedł w życie układ o unii walutowej gospodarczej i socjalnej NRD i RFN. 20 września Bundestag i Izba Ludowa przyjęły układ o jedności Niemiec. Zjednoczenie Niemiec sfinalizowano 3 października 1990 r., kiedy NRD przystąpiła do RFN.