I rozbiór Polski: 5 sierpień 1772

W Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe. Terytorium Polski zostało podzielone między trzy mocarstwa: Austrię, Prusy oraz Rosję.

Austria powiększyła swój obszar o 83 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz 2,65 miliona ludności. Zajęła południową część województwa krakowskiego do Wisły, polską część Śląska, Ruś Czerwoną i część Podola po rzekę Zbrucz..

Prusy otrzymały obszar 36 tysięcy kilometrów kwadratowych, na którym mieszkało 580 tysięcy ludności. Była to część Pomorza bez Gdańska i Torunia, część Wielkopolski oraz Kujaw.

Rosji przypadły ziemie wielkości 92 tysięcy kilometrów kwadratowych z 300 tysięczną społecznością. Polska na rzecz Rosji straciła Inflanty, część Białorusi po Dźwinę i Dniepr.

II rozbiór Polski - 23 styczeń 1793

Tym razem podziału Polski dokonały jedynie Prusy i Rosja.

Prusy zagarnęły tym razem obszar wielkości 51 tysięcy kilometrów kwadratowych na którym mieszkało milion osób. Były to województwa: poznańskie, gnieźnieńskie, kaliskie, sieradzkie, inowrocławskie, brzesko-kujawskie, część województwa rawskiego oraz ziemię zakroczymską na prawym brzegu Wisły. Ponadto Prusom przypadł Gdańsk oraz Toruń.

Rosją powiększyła swoje terytorium o 250 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz 3 miliony ludności. Otrzymała część województwa wileńskiego i mińskiego, wschodnią część województw: nowogrodzkiego, brzesko-litewskiego i wołyńskiego oraz województwa: bracławskie, kijowskie i podolskie.

III rozbiór Polski - 24 październik 1795

Ziemie polskie znów zostały podzielone między Austrię, Prusy oraz Rosję. W wyniku trzeciego rozbioru niepodległa Polska przestaje istnieć.

Austria zajęła obszar 47 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkiwany przez 500 tysięcy osób. Były to ziemie zlokalizowane między Bugiem, Wisłą i Pilicą. W ręce Austriaków dostał się Kraków.

Prusy powiększyły swoje terytorium o 48 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz milion osób. Włączone zostały ziemie leżące na północ od dolnej Pilicy i dolnego Bugu z Warszawą. Zajęto także pas między Prusami Wschodnimi a Niemnem.

Rosji przypadły obszar wielkości 120 tysięcy kilometrów kwadratowych na którym mieszkało 1,2 miliona osób. Były to ziemie po Bug i Niemen wraz ze Żmudzią.