Druga na świecie, po amerykańskiej, a pierwsza w Europie konstytucja uchwalona w wyniku obradowania Sejmu Czteroletniego w roku 1791. Przykład nowoczesnej ustawy zasadniczej. Zreformowała istniejący ustrój stanowy poprzez osłabienie roli magnatów w życiu politycznym, zwiększając przywileje mieszczańskie i gwarantując chłopstwu opiekę prawa. Zlikwidowała stosowaną dotychczas powszechnie zasadę liberum veto, oraz wolną elekcje władcy. Zredukowała dotychczasową pozycję senatu i zwiększyła możliwości władzy wykonawczej. Wprowadziła zasadę wedle której rząd odpowiada przed sejmem. Zabroniła również formowania konfederacji.