Wstęp:

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Stany zjednoczone Ameryki Północnej są potęga gospodarczą i militarną. We współczesnym świecie mają decydujący głos w konfliktach i procesach globalnych. Znamy również amerykański typ kultury i osobowości, pełen wiary w moc własnej pracy i własne siły.

W niniejszej pracy cofniemy się do czasów, gdy w miejsce Stanów Zjednoczonych istniało trzynaście brytyjskich kolonii. Przodkami optymistycznych dziś Amerykanów byli często uchodźcy z Europy, którzy opuścili swoje domy z powodu prześladowań.

Sytuacja globalna również jest inna - hegemonem jest wtedy Wielka Brytania, która zgromadziła liczne posiadłości kolonialne. Ten ustalony, europejski porządek zaczyna się jednak powoli rozsypywać, Wielka Brytania jest w stałym konflikcie z Francją. W Europie następują polityczne przetasowania - Polska zmierza do rozbiorów i utraty niepodległości.

Na tym tle rozwijają się myśli o niepodległości kolonii i stworzenia państwa wedle zaleceń nowej filozofii. Filozofowie oświecenia twierdzą bowiem, że poddani mogą wypowiedzieć posłuszeństwo władcy, jeśli ten jest ciemiężycielem. Bycie pomazańcem bożym przestaje być wystarczającą legitymizacja władzy. Lud zamieszkujący kolonie powoli dojrzewa do tej decyzji, wykorzystywany i represjonowany przez Koronę Brytyjską.

W pracy zostanie ukazana walka tego narodu o niepodległość oraz zręby ustroju nowego państwa.

  1. Przyczyny wybuchy wojny o niepodległość: historia kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej

Chociaż do wybrzeży Ameryki jeszcze w średniowieczu dotarli wikingowie, nie rozwinęli tam osadnictwa. Historia Ameryki zaczęła się wraz z wyprawą Krzysztofa Kolumba w 1492 roku. Wcześniej zamieszkiwali ją spokojnie Indianie (nazwani tak przez Kolumba), należący do grupy ludności przybyłej z Azji w okresie między 50 a 20 tys. Lat temu. Prowadzili oni gospodarkę łowiecko-zbieracką, organizując się w związkach plemiennych, które zresztą często prowadziły ze sobą wojny.

Po odkryciu Kolumba na nowe ziemie szybko docierają europejscy koloniści, początkowo żądni skarbów Indian, które rosną do legendarnych rozmiarów. Jeszcze w XV wieku kolonizację rozpoczyna Hiszpania oraz Portugalia, po nich Francja. W tym okresie historii Ameryki Wielka Brytania nie odgrywa żadnej roli, jej kolonizacja przesunęła się do początków XVII wieku.

W 1493 roku Hiszpania i Portugalia podzieliły swoje strefy wpływów; Portugalia otrzymała ziemie w Ameryce południowej: Portugalczycy otrzymali Brazylię, nad pozostałymi ziemiami obu Ameryk rozciągnięto zwierzchnictwo hiszpańskie. Pierwsze wyprawy przypływały pod wodzą awanturniczych konkwistadorów, wysłanych do rozprawienia się ze stawiającymi opór Indianami. Chociaż ci ostatni mieli przewagę liczebną, szybko byli wypierani przy pomocy przeważającego wyposażenia w broń najeźdźców. I tak m.in. słynny Cortez - zajął Meksyk, Alvarado podbij ziemie Majów na Półwyspie Jukatan.

Dla Francji ziemie obecnej Kanady podbijał od 1513 roku J. Cartier. Kanada pozostała w rękach francuskich (warto wspomnieć, że Francuzi wykazywali inną koncepcję rozwiązywania sprawy Indian; woleli pokojowe współistnienie).

Do XVIII wieku Hiszpanie posiadali m.in. Florydę oraz posiadłości w Nowym Meksyku, wokół osady Santa Fé.

W kolonizacji kontynentu wzięli udział również Holendrzy, którzy założyli w 1614 roku osadę Nowy Amsterdam, który po pół wieku przejęli Anglicy.

Jeśli chodzi o kolonizację brytyjską, to rozpoczęła się ona dopiero na początku XVII wieku, kiedy król angielski wydał pozwolenia osiedlania się Brytyjczyków na wybrzeżu, skuszony wizjami zysków. W 1609 roku założono Jamestown, stolicę pierwszej kolonii - Wirginii. W 1620 roku przybyli prześladowani na Wyspie purytanie. Po morderczej drodze na statku "Mayflower" założyli Massachusetts. Warto pamiętaj, o początkach tej kolonii, gdyż to ona będzie jedną z pierwszych buntujących się przeciw angielskiemu panowaniu. Jej stolicą jest Boston, do którego wrócimy opisując wydarzenia 1773 roku.

Przed wybuchem wojny o niepodległość w skład posiadłości angielskich wchodziły: Connecticut, Delaware, Georgia, Karolina Południowa, Karolina Północna, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Pensylwania, Rhode Island, Wirginia. Zamieszkiwało je około 1,7 miliona ludności, zróżnicowanej jeśli chodzi o pochodzenie. Kolonie posiadały dużą samodzielność gospodarczą i dobrze się rozwijały: na południu powstawały duże gospodarstwa wytwórcze - plantacje, w których zatrudniano niewolników (około 200 tysięcy). Inaczej rozwijała się północna część ziem, gdzie dominowała gospodarka farmerska oraz rozwijał się przemysł metalurgiczny i drzewny. Nawiązywano kontakty handlowe we własnym imieniu z krajami europejskimi, co nie było po myśli Korony.

Prócz niezależności gospodarczej, kolonie posiadały również niezależność polityczną na własnym terenie. Każda posiadało odrębne władze naczelne: gubernatorów oraz zgromadzenia doradcze, do których wybierano jedynie najbogatszych mieszkańców.

  1. Geneza konfliktu: spory gospodarcze między koloniami a metropolią:

Rosnąca niezależność kolonii nie podobała się Londynowi, który miał inną wizję ich rozwoju. Właściwie chciał ten rozwój zablokować, by uczynić z kolonii ogromny rynek zbytu dla własnych towarów. Nie chciani przy tym ponosić większych kosztów, takich jak Korona poniosła po tym, kiedy ekspansja kolonistów wciągnęła Anglię w wojnę z Francją na siedem lat (1754-1763).

Kolonie pragnęły ekspansji na zachód oraz zjednoczenia swoich interesów i więzi kulturowych. Tereny zachodnie stanowiły cel rozwoju kolonii, lecz Korona postanowiła ten rozwój zablokować. Zamknęła możliwość osiedlania się na nowych ziemiach już po 1763 roku, kiedy przejęła od Francji kontrolę nad Kanadą. Osadnictwo brytyjskie ograniczono do trzynastu pierwotnych kolonii. O przelaniu czary goryczy zadecydowała ustawa z roku 1774, kiedy po wydarzeniach bostońskich postanowiono zemścić się na wszystkich koloniach i Korona wydała kategoryczny zakaz osadnictwa na Dzikim Zachodzie, usprawiedliwiając to koniecznością pokojowego współżycia z Indianami. Aby pokazać swoją siłę, obarczyła kolonie kosztami utrzymania stacjonujących tam i "broniących ich granic" wojsk brytyjskich. Zaczęło dochodzić do utarczek i poważnych napięć.

Jednym z głównych postulatów stało się nawoływanie o traktowanie na równi z innymi ziemiami angielskimi, które posiadały swoich przedstawicieli w brytyjskim parlamencie. Pojawiło się hasło "Żadnych podatków bez reprezentacji", gdyż metropolia nakładał kolejne sankcje gospodarcze bez porozumienia z kolonistami. Była to druga strona polityki po wojnie siedmioletniej. Tymi działaniami Korona chciała szybko zniwelować straty finansowe. Pojawiły się kolejne akty prawne: w 1764 roku zablokowano podatkiem handel cukrem z Francją. Po obłożeniu dodatkową opłatą stał się nieopłacalny i kolonie zostały zmuszone do handlu z Anglią (tzw. Sugar (Melassa) Act). W roku kolejnym ustawa zwana "stemplową" (odcisk stempla oznaczał opłacenie podatku) podniosła koszty wydawnictw, druków, prasy oraz transakcji handlowych. Została cofnięta w wyniku bojkotu oraz protestów zwołanego do Nowego Jorku kongresu przedstawicieli dziewięciu kolonii. W związku z nowymi podatkami wzmogły się konflikty z wojskiem brytyjskim, które dostało rolę pobierania opłat. Rosły również koszty jego utrzymania.

Korona wprowadziła również system wysokich ceł, które prowadziły do kolejnych bojkotów jej towarów. W 1766 roku minister skarbu Townshend wprowadził cło na szkło, cukier oraz herbatę. Musiał odwołać oclenie szkła i cukru pod naporem bojkotu, cło na herbatę pozostało.

Wszystko to są przykłady monopolistyczne polityki gospodarcze, jednak do wybuchu doszło, gdy Anglia ustanowiła monopol na handel herbatą z koloniami dla Kompanii Wschodnioindyjskiej. W 1773 roku doszło do wydarzeń w Bostonie - tzw. "bostońskiego picia herbaty". Grupa mieszkańców miasta wtargnęła do portu i utopiła w morzu cały transport herbaty.

Miasto spotkały represje. W starciach zginęło 5 osób, zamknięto port. Anglia zdecydowała się na wydanie opisanego wyżej aktu zakazującego osadnictwa na Dzikim Zachodzie. To sprzyjało zjednoczeniu kolonii we wspólnej walce.

III. Wojna o niepodległość

O niepodległości początkowo nie było mowy, kiedy w odpowiedzi na sankcje brytyjskie zebrał się w Filadelfii I Kongres Kontynentalny, skupiający dwanaście kolonii (z wyjątkiem Gorgii). Postanowiono tam o bojkocie towarów angielskich we wszystkich koloniach oraz utworzono Gwardię Obywatelską. Przedstawiciele kongresu pragnęli jeszcze porozumienia z koroną, szanse zostały jednak zażegnane po wyprawie Gwardii pod wodzą Waszyngtona do Bostonu i Kanady. Król odmówił wówczas negocjacji z "nielegalnym" kongresem.

W kolejnym roku doszło do starć zbrojnych pod Lexington i Concord. Wybucha wojna z Wielką Brytanią, w której wojskami kolonii dowodzi upoważniony przez zwołany drugi kongres j. Waszyngton.

W czasie 1776 roku dojrzewają hasła niepodległościowe. Znajdują swój wyraz w opracowanej przez T. Jeffersona "Deklaracji Niepodległości". Autor inspirował się oświeceniowymi pomysłami, przypisującymi ludziom równe prawa na mocy praw przyrodzonych. Takie idee zostały zawarte w "Deklaracji", choć niestety pominięto ostatecznie Murzynów. W deklaracji naród amerykański ostatecznie wypowiedział posłuszeństwo Koronie. Została przyjęta 4 lipca 1776 roku, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Początkowo Amerykanie nie mieli wiele szczęścia w walkach. Chociaż zajęli Boston i Halifax, Waszyngton został pokonany pod Brooklyn Heights. Do 1777 roku Amerykanie nie zdołali zdobyć międzynarodowego poparcia; Francja, choć pozostająca w konflikcie z Anglią wolała poczekać na rozwój wydarzeń, by nie angażować sił w beznadziejną walkę. Do tego roku bowiem amerykanie ponosili głównie klęski. Jednak w wyniku błędów dowódców brytyjskich w kampanii w Pensylwanii, gen. Gates pokonał Brytyjczyków pod Saratogą w październiku 1777.

Do Francji udał się B. Franklin. Ta, przekonana zwycięstwem pod Saratogą zdecydowała się uznać roszczenia kolonii i zawrzeć z nimi sojusz (na wsparcie finansowe i wojskowe). Doszło do tego w lutym 1776.

Wielka Brytania miała coraz większe problemy. Już od 1776 roku prowadziły blokadę morską. Doprowadziło to do wystąpienia przeciw niej innych morskich potęg, np. Holandii. Toczyły się walki na Karaibach. Anglia została odizolowana na arenie międzynarodowej przez państwa zrzeszone w Lidze Zbrojnej Neutralności. Wojna weszła w fazę wojny powszechnej, kiedy Brytyjczycy podjęli kontrofensywę na terenach południowych kolonii.

Dowodził nią H. Clinton, początkowo odnosząc sukcesy. Jednak zimą 1780 roku gen. Cornwallis wraz z kontyngentem wojska musi uciekać z Charlestown. Spotyka wojska amerykańskie pod Yorktown i ofensywa brytyjska zostaje ostatecznie zatrzymana. Trwają mniejsze walki, ale toczą się negocjacje pokojowe.

Pokój został zawarty w Paryżu 3 września 1783 roku. Wielka Brytania uznała Stany Zjednoczone za niepodległe państwo, Francja odzyskała natomiast tereny utracone w czasie wojny siedmioletniej. Państwo amerykańskie zyskało zarys terytorialny i od tego momentu zaczęto się zastanawiać nad jego ustrojem. Tak bowiem, jak różnorodne były kolonie, różnorodne był stany.

Warto podsumować, że do zwycięstwa Amerykanów przyczyniła się również ogromna solidarność z nimi ruchów niepodległościowych i republikańskich w państwach europejskich. Z nich pochodzili ochotnicy, często jako jedynie posiadający wojskowe wykształcenie. Z Francji przybył J. M. la Fayette (walczył później w czasie rewolucji francuskiej), z terenów Polski K. Pułaski i twórca fortyfikacji West Point T. Kościuszko.

Być może również to zdecydowało o zwycięstwie, mimo posiadania przez Wielką Brytanią licznej floty i znacznie większej armii. Bez wątpienia do klęski przyczynili się czyhający na porażkę Anglii władcy europejscy. Zapłaciła za pozycję hegemona w koloniach i morzach odizolowaniem na arenie międzynarodowej.

Za zwycięstwem Amerykanów stoi również to, że walczyli "u siebie", bez konieczności przeprawiania wojska za ocean, co było kosztowne i niebezpieczne. Bez wątpienia zadecydowały również cechy nowego narodu: przywiązanie do wolności i gotowość walki za nią.

  1. Kształtowanie państwa - Konstytucja Stanów Zjednoczonych ameryki Północnej

Wraz z końcem wojny ustało to, co było wspólne i jednoczące dla wszystkich stanów - wspólny wróg. Wróciły natomiast problemy zróżnicowania ustrojowego poszczególnych części kraju. Dawne kolonie były przywiązane do swoich ustrojów.

Wytworzyło się szybko stronnictwo federalistów, pragnących silnego zjednoczenia stanów pod wspólną władzą centralną. Antyfederaliści byli nastawieni republikańsko, domagali się dużej niezależności Stanów.

Twórca pierwotnego tekstu konstytucji - James Madison - należał do federalistów, ale aby konstytucja została przyjęta (i ratyfikowana we wszystkich Stanach) musiał pójść na pewne ustępstwa wraz z. A. Hamiltonem, J. Waszyngtonem

Tekst konstytucji został przyjęty przez Zgromadzenie Konstytucyjne złożone z przedstawicieli stanów 17 września 1789 roku po długich dyskusjach za zamkniętymi drzwiami.

Państwo, w myśl federalistów stawało się federacją z silna władzą centralną. Wprowadzono w praktyce trójpodział władz, zaproponowany przez Monteskiusza (który, co jest żartem historii, swoją koncepcję ustroju widział najlepiej zrealizowaną w ... Wielkiej Brytanii).

Na czele państwa stanęły trzy organy władzy: Kongres posiada władzę ustawodawczą. Złożony jest z dwóch izb: Senatu, o równej liczbie przedstawicieli (po dwóch) z każdego stanu. Było to ustępstwo Madisona na rzecz antyfederalistów. Senatorów wybiera się na 6 lat. Obok Senatu w kongresie jest Izba Reprezentantów, w której liczba przedstawicieli jest już proporcjonalna do liczby ludności stanu.

Władzę wykonawczą sprawuje prezydent, posiadający również władzę nad armią i polityką militarną. Rząd tworzą mianowani przez niego sekretarze stanu. Odpowiadają przed prezydentem, a nie przed Kongresem. Wybór prezydenta jest dwustopniowy, wybierają go spośród siebie elektorzy wybrani w stanach. 30 kwietnia 1789 przysięgę prezydencką złożył J. Waszyngton, który sprawował władzę przez osiem lat.

Sąd Najwyższy, władza sądownicza, składa się w sędziów mianowanych przez prezydenta za zgodą Senatu. Może rozstrzygać spory kongresu z prezydentem, Decyduje również o tym, czy dane prawo jest zgodne z konstytucją. Warto bowiem zauważyć, że pozostała ona ważna do dziś, a prawo stanowi się na zasadzie precedensów.

W 1891 roku uspokojono antyfederalistów, dodając do konstytucji dziesięć poprawek gwarantujących wolności obywatelskie (m.in. Wolność słowa i noszenia broni).

Konstytucja nie tylko zachowała ważność, ale jest wciąż przedmiotem dumy Amerykanów. Ten dokument jednoczy emigrantów z wielu kultur w jeden naród, przysięgają oni bowiem do dziś wierność postanowieniom konstytucji USA. Został dostosowany do nowych czasów w XX wieku i nadal pozostaje fundamentem swobód, wolności, poszanowania własności. Pewni tego Amerykanie przez 200 lat zbudowali swoją potęgę, pamiętając, że początki państwa zawdzięczają własne walce.