1773 - ,,bostońskie picie herbaty''

1776 - ogłoszenie Deklaracji niepodległości

1783 - traktat paryski 

1765 - ustawa stemplowa 

1777 - bitwa pod Saratogą 

1781 - starcie pod Yorktown

1779 - bitwa pod Savannah 

Skutkiem wielkich odkryć geograficznych było opanowanie części Ameryki Północnej przez emigrantów z Wysp Brytyjskich, właśnie oni kolonizowali się tam w największej mierze - utworzyli aż 13 kolonii. Na terenie Ameryki Północnej znajdowali się również osadnicy z Anglii, którzy uznawali zwierzchnictwo króla i parlamentu brytyjskiego. Koloniści zaczęli z czasem tworzyć samorządy, ich celem miało być zapewnienie kolonistom równości oraz wolności. 

Kolonie na północy słynęły z rozwoju rzemiosła i handlu, natomiast te znajdujące się na południu - z wielkich plantacji bawełny 

KONFLIKT

Produkty z metropilii świetnie sprzedawały się w koloniach angielskich w Ameryce Północnej, w nich również znajdowały się tanie surowce. Koloniści brytyjscy płacili cła Wielkiej Brytanii, było to dla niej ważnym źródłem dochodów. Jednak wojna siedmoletnia w jej stolicy sprawiła, że opłaty które musieli płacić koloniści wzrosły. W 1765 utworzono nawet ustawę stemplową, jej skutkiem było naniesienie obowiązku płacenia za wszelakie publikacje  na kolonistów. Oburzeni tą sytuacją bojkotowali prawa jak i towary przywożone z metropolii, natomiast angielski rząd wprowadzał coraz to nowe obciążenia. W 1773 angielski parlament przyznał Kompanii Wschodnioindyjskiej monopol na handel herbatą z koloniami. Spowodowało to kolejny protest ze strony kolonistów, cenili sobie bowiem niezależność , wolność, a takżę samodzielność również w sprawie handlu. Dlatego w 1773 doszło do wydarzenia nazywanego ,,bostońskim piciem herbaty'', buntownicy przebrani za Indian wyrzuciła cały ładunek herbaty do morza. Skutkiem tego było zamknięcie przez Wielką rytanię portu w Bostonie oraz aresztowano owych buntowników, to było jednak tylko powodem do zaostrzenia konfliktu. 

Przyczyny  konfliktu:

  • Nanoszenie opłat na kolonie przez Wielką Brytanię 
  • Naruszenie praw oraz złamanie zasady wolności i samodzielności kolonii 
  • Sprzeciw i liczne bunty kolonistów przeciw rządowi angielskiemu

W wyniku tych wydarzeń w 1774 w koloniach amerykańskich groził najazd Brytyjczyków. Dlatego postanowili połączyć siły, zebrało się 12 kolonii ( bez Georgii ) i utworzyli Kongres Kontynentalny. Była to deklaracja wierności wobec króla Anglii - Jerzego III. Jednak nie przestawali sprzeciwiać się rządom tego władcy i parlamentu. Decyzje podjęte przez Kongres nie zmieniły sytuacji panującej w koloniach, nawet były już poczynane pierwsze starcia. Dlatego w 1775 odbyło się drugie posiedzenie tego Kongresu, w wyniku czego powstała Armia Kontynentalna. Jej dowódcą był Jerzy Waszyngton. Rozpoczęła się rewolucja amerykańska - wojna między koloniami a Wielką Brytanią. 4 lipca 1776 Kongres ogłosił niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nazwa ta pochodzi od połączenia się kolonii, utworzyły stany wspólnie działające przeciwko represjom wroga. Wojna trwała 7 lat. Początkowo oddziały amerykańskie ponosiły klęski w starciach z oddziałami brytyjskimi. W 1777 pod Saratogą Amerykanie odnieśli pierwszy sukces. Natomiast w 1781 pod Yorktown odbyła się decydująca bitwa, w wyniku której wojska brytyjskie skapitulowały. W 1783 w Paryżu został zawarty pokój między obydwoma stronami, niepodległość Stanów Zjednoczonych została uznana przez Wielką Brytanię

W walce o niepodległość USA ( Stanów Zjednoczonych )  dużą rolę odegrały wojska Polskie, szczególnie przywódcy Tadeusz Kościuszko oraz Kazimierz Pułaski, który zginął w walce pod Savannah w 1779. 

Data 4 lipca 1776 uznawana jest za początek istnienia państwa amerykańskiego, niegdyś posiadającego 13 kolonii nazywanych stanami. Ten dzień jest uznawany za święto narodowe Ameryki. 

Twórcami Deklaracji niepodległości byli Thomas Jefferson, Benjamin Franklin oraz John Adams. Ta Deklaracja miała być podstawą, według której będzie funkcjonować państwo amerykańskie, jednak przyniosło też wiele konfliktów między stanami. Dlatego Ameryaknie odczuli potrzebę wzmocnienia władzy centralnej, dlatego 17 września 1787 roku utworzono konstytucję Stanów Zjednoczonych. Władza została zatem podzielona na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. W wyniku tego państwo stało się federacją stanów, które posiadały jednocześnie wolność i swobodę oraz były połączone z władzą centalną.