Przyczyny:

 1. Polityczne
  • nadmiernie wybujałe aspiracje władców, państw i ich mieszkańców, aby podporządkować sobie nowe ziemie,
  • rywalizacja liczących się na arenie politycznej państw na polu odkryć geograficznych,
 1. Naukowe
  • rozwój nawigacji
  • zbudowanie busoli i karaweli
  • rozwój map kartograficznych
  • próby potwierdzenia teorii o kulistości Ziemi
  • rozwój humanizmu
  • ciekawość świata
 1. Religijne
  • próby szerzenia wiary chrześcijańskiej
 1. Demograficzne
  • przeludnienie Starego Świata
 1. Gospodarcze
  • utrudnienia w handlu lewantyńskim po zajęciu przez Turków Bliskiego Wschodu
  • braki kruszców w Europie
  • zapotrzebowanie na przyprawy korzenne
  • chęć zdobycia taniej lub nawet darmowej siły roboczej
  • impas w gospodarce rynkowej
  • niedostatek żywności, szerzenie się chorób i zniszczenia wojenne w Portugalii
  • zdobycie ziemi szansą na wzbogacenie się

Skutki:

 1. Polityczne
  • wzrost znaczenia państw biorących udział w odkryciach geograficznych na arenie politycznej
 1. Gospodarcze
  • nagły wzrost cen wielu towarów
  • rozwój żeglarstwa i osadnictwa
  • powstanie nowych szlaków handlowych
  • przywiezienie takich produktów kolonialnych jak korzenie, owoce, ziemniaki, pomidory, kukurydza, herbata, kawa, kakao, jedwab, trzcina cukrowa, tytoń
  • sprowadzenie całkiem nowych gatunków zwierząt
  • przywiezienie dużej ilości kruszców
 1. Naukowe
  • zwiększenie wiedzy o świecie
  • znalezienie dowodów na kulistość ziemi
  • astronomowie odkryli wiele nowych gwiazd po południowej stronie równika
 1. Demograficzne
  • ekspansja na nowe kontynenty
  • podwyższenie migracji Europejczyków
  • przywiezienie nowych chorób zakaźnych do Ameryk
  • rozwój żeglarstwa głównie morskiego
 1. Inne
  • przywiezienie z Afryki do Ameryk czarnych niewolników
  • rozwój korsarstwa
  • zniszczenie trzech cywilizacji: Majów, Azteków, Inków