Władysław Grabski

 (1874 - 1938)

Polityk narodowej demokracji, ekonomista i historyk, dwukrotny premier oraz minister skarbu II RP. Znany powszechnie jako autor reformy walutowej, rektor SGGW.

  •   opracował plan reformy rolnej
  •   po I wojnie światowej wziął aktywny udział w tworzeniu niepodległej Polski, pełnił liczne funkcje państwowe. Był ministrem rolnictwa premierem rządu Rzeczypospolitej oraz ministrem skarbu.
  •   w 1920 doprowadził do powstania prywatnego, niezależnego od państwa, Banku Polskiego
  •   w 1924 doprowadzil do wymiany starej waluty marki polskiej na złotego dzieki temu doprowadził do zwalczenia hiperinflacji.
  •   w tym samym roku (1924) z jego inicjatywy utworzyl Bank Gospodarstwa Krajowego.
  •   wprowadzil podatek od nieruchomosci
  •   po podaniu się do dymisji w 1925 zostal rekotorem SGGW