Michał Korybut Wiśniowiecki był królem Polski w latach 1669-1673.

 Michał Korybut Wiśniowiecki urodził się w 1640 r. Był synem wojewody ruskiego, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego oraz Gryzeldy Zamoyskiej.

Kandydatura Michała Korybuta Wiśniowieckiego została wysunięta przez Andrzeja Olszowskiego - biskupa chełmińskiego i podkanclerzego koronnego. 19 czerwca 1669 r. został wybrany królem na sejmie elekcyjnym, w lipcu zaprzysiągł pacta conventa, a 29 września 1669 r. dokonano jego koronacji.

Michał Korybut Wiśniowiecki - sytuacja wewnętrzna

Rządy Michała Korybuta Wiśniowieckiego to okres walki stronnictw: malkontentów i regalistów. Do grupy malkontentów zaliczali się m.in.: prymas Mikołaj Prażmowski, hetman wielki koronny Jan Sobieski, Andrzej Morsztyn, Bogusław i Michał Kazimierz Radziwiłłowie. 

Dążyli oni do wyboru na króla Charles'a-Paris d'Orléans-Longueville poprzez zerwanie sejmu koronacyjnego. Walka między stronnictwami doprowadziła do związania konfederacji w Trembowli w obronie Jana Sobieskiego i zerwania kolejnego sejmu w 1670 r. W 1671 r. regaliści zablokowali wypłatę pieniędzy ze skarbu na obronę kraju, a wojsko Sobieskiego nie otrzymało należnego żołdu.

W 1672 r. Turcja wypowiedziała wojnę Polsce, co nie zmieniło sytuacji w kraju. Szlachta skupiona wokół króla zawiązała konfederację w Gołębiu, której przewodził Stefan Czarniecki. Do konfederatów dołączyła szlachta litewska zawiązując konfederację w Kobryniu, natomiast szlachta skupiona wokół Jana Sobieskiego zawiązała konfederację w Szczebrzeszynie.

Pojednanie obozów nastąpiło dopiero w 1673 r. na sejmie pacyfikacyjnym, na którym uchwalono środki pieniężne na armię oraz odmowę ratyfikacji układu w Buczaczu.

Wojna polsko-turecka

Wykorzystując konflikty obozów, sułtan Mehmed IV uderzył na Polskę, zdobywając Kamieniec Podolski i Lwów, docierając do Jasła, Hrubieszowa i Biecza. Pomimo kontrofensywy Jana Sobieskiego, w 1672 r. 

Polska zmuszona była zawrzeć niekorzystny pokój w Buczaczu, na mocy którego Turcy uzyskiwali część ziem wschodnich, a Polska stawała się lennikiem Imperium Osmańskiego.

Układ buczacki nie został zaakceptowany przez sejm, a w 1673 r. Michał Korybut Wiśniowiecki podjął przygotowania do wojny. Jednak ze względu na zły stan zdrowia, zmuszony był przekazać Janowi Sobieskiemu. Doprowadził on do zwycięstwa nad wojskami tureckimi pod Chocimiem.

Michał Korybut Wiśniowiecki - podsumowanie 

Michał Korybut Wiśniowiecki zmarł 10 listopada 1673 r. we Lwowie. Pozostawił Polskę w trudnej sytuacji międzynarodowej, osłabioną wewnętrznymi walkami. Dopiero jego następca doprowadził do wyzwolenia Polski spod jarzma tatarskiego.