• Przyczyny:
  • Napaść III Rzeszy na ZSRS 
  • Zawarcie porozumienia Sowiecko-Brytyjskieho
  • Wydarzenie:
  • Nawiązanie stosunków dyplomatycznych Polsko-Sowieckich 
  • Skutki:
  • Uwolnienie Polaków więzionych w ZSRS
  • Zorganizowanie Polskiej armii w ZSRS 
  • Ewakuowanie Polaków z ZSRS