Bitwa pod Kircholmem rozegrała się 27 września 1605 r. pomiędzy Polakami a Szwedami. Była jedną z bitew wojny polsko - szwedzkiej o panowanie nad Bałtykiem, jaka toczyła się w latach 1600 - 1611.

Bitwa pod Kircholmem - przyczyny

Kiedy Zygmunt III został królem Polski, obiecał szlachcie polskiej przyłączenie Estonii do Polski. Z kolei w Szwecji przyrzekł pozostawienie Estonii w granicach tamtego kraju. Wspólna polityka polsko - szwedzka w obrębie Morza Bałtyckiego stała się zatem niemożliwa. Różnice kulturowe, ustrojowe i religijne tylko pogłębiały wzajemną niechęć. 

Kiedy w 1600 r. sejm szwedzki zdetronizował Zygmunta III, pomiędzy obydwoma krajami rozgorzała wojna o Inflanty tocząca się latach 1600 - 1611. Bitwa pod Kircholmem, jaka rozegrała się 27 września 1605 r., stanowiła jeden z jej etapów.

Bitwa pod Kircholmem - przebieg

Na czele wojsk polsko - litewskich stanął Jan Karol Chodkiewicz. Jego armia liczyła ok. 4000 żołnierzy, po stronie przeciwnej walczyła armia trzykrotnie większa pod wodzą Karola IX.

Z uwagi na przewagę liczebną wroga, hetman litewski zaplanował dezinformację przeciwnika. Po odwrocie harcowników, przeprowadził atak husarii na pierwsze szeregi wojsk szwedzkich. Te zaczęły uciekać, uniemożliwiając przyjście z odsieczą swoim rodakom.

Dzięki litewskiej husarii udało się rozgromić wojska szwedzkie. Po stronie szwedzkiej straty liczyły ok. 8000 ludzi, gdy po stronie polskiej zaledwie 100.

Znaczenie bitwy pod Kircholmem

Pomimo spektakularnego zwycięstwa, Polacy nie potrafili wykorzystać go w dalszej walce. Rozgromieni Szwedzi długo dochodzili od siebie po przegranej, a szlachta polska, zamiast zakończyć wojnę z osłabionym wrogiem, zaczęła walki wewnętrzne pomiędzy sobą, zaprzepaszczając szanse na zwycięstwo. Dopiero w 1611 r. zawarto rozejm, jednak obowiązywał on zaledwie 9 lat, gdyż w 1620 r. na nowo rozpoczęto walki.