Bitwa pod Chocimiem została stoczona w dniach 2 września - 9 października 1621 r. pomiędzy wojskami polskimi pod wodzą Jana Karola Chodkiewicza a armią turecką pod dowództwem sułtana Osmana II.

Bitwa pod Chocimiem - geneza walki

Przyczyną zatargów pomiędzy Rzecząpospolitą a Turcją były dwustronne napady dokonywane na ziemie tureckie i tatarskie przez Kozaków zaporoskich, a na tereny Polski - przez Tatarów z Krymu. Ich nasilenie nastąpiło w latach 1613 - 1620, kiedy to Kozacy wyprawiali się aż po Synopę. 

Wzrastające znaczenie Polski na arenie międzynarodowej niepokoiło Turcję. Do dalszego zaognienia stosunków przyczyniła się wyprawa lisowczyków i spalenie przez Kozaków Warny w 1620 r. Pomiędzy Polską a Turcją doszło do wojny. Bitwą, która przesądziła o zwycięstwie Polaków, była bitwa pod Chocimiem.

Bitwa pod Chocimiem - przebieg

Już od 21 lipca 1621 r. Jan Karol Chodkiewicz czekał pod Chocimiem na przybycie wojsk prowadzonych przez królewicza Władysława. Wojsko polskie liczyło ponad 60 tys. żołnierzy (wraz z Litwinami i Kozakami). Armia turecka liczyła ok. 100 tys. żołnierzy, wliczając Tatarów i Mołdawian.

Od początku września trwały ataki janczarów na pozycje polskie i kozackie. W czasie trwającego oblężenia umierający Chodkiewicz przekazał dowództwo Stanisławowi Lubomirskiemu. Mimo to, Turkom nie udało się pokonać Polaków.

Zawarcie pokoju wskutek bitwy pod Chocimiem

9 października 1621 r. podpisany został pod Chocimiem pokój pomiędzy Polską a Turcją. Przywracał on stosunki z czasów Zygmunta Augusta: granicą pozostawał Dniestr, postanowiono wspólnie hamować wzajemne napady Tartarów i Kozaków, dopuszczono możliwość pełnienia funkcji hospodarów przez Polaków, Rzeczypospolita miała prawo trzymać swojego posła w Stambule.

Zawarty pokój nie trwał długo. W wyniku spisku, śmierć poniósł Osman II, a jego następca - Mustafa I, rozpoczął ekspansję w kierunku Polski.