Wiszące ogrody Semiramidy

O istnieniu pierwszego z opisywanych cudów świata wiadomo jedynie z zachowanych opisów i przekazów. Zbudowano je w Babilonie na polecenie króla Nabuchodonozora II. Ogrody te miały mieć postać tarasów, na których znajdować się miała bujna roślinność. Budowla zachwycała nie tylko starożytnych, ale także była inspiracją dla średniowiecznych twórców. Wiszące ogrody Semiramidy nie zachowały się do czasów współczesnych. Zniszczone zostały przez trzęsienie ziemi, prawdopodobnie w I wieku naszej ery.

Świątynia Artemidy w Efezie

Znana także pod nazwą Artemizjon świątynia jest drugim z przedstawianych cudów świata antycznego. Świątynia ta, wzniesiona została około 550 roku p.n.e. W jej środku znajdować się miał posąg greckiej bogini, wykonany między innymi ze złota, kości słoniowej i hebanu. To, co w niej ciekawe to sposób jej zniszczenia. Została ona spalona przez szewca, Herostratesa, który wierzył, że czyn ten przyniesie mu nieśmiertelność.

Posąg Zeusa w Olimpii

Kolejnym z siedmiu cudów starożytnego świata był obelisk autorstwa Fidiasza. Przedstawiał on poważne i dostojnie oblicze Zeusa siedzącego na tronie. Posąg greckiego Boga wieńczył wieniec laurowy, majestatyczności dodawał złoty płaszcz zwisający z lewego ramienia, oraz statuetka bogini Nike, dzierżona w prawej ręce. Ten antyczny cud także nie dotrwał do czasów współczesnych. Po wprowadzeniu zakazu igrzysk został wywieziony do Konstantynopola, a tam strawił go pożar.

Piramida Cheopsa

Jest to jedyny, zachowany do czasów obecnych cud świata starożytnego. Piramida Cheopsa zbudowana została około 2560 lat p.n.e., jako grobowiec faraona. Szacuje się, że czas jej budowy wynosił około 20 lat. Znajduje się w Gizie, gdzie razem z pozostałymi tego typu budowlami tworzy niezwykły i zarazem największy zespół piramid na świecie.

Mauzoleum w Halikarnasie

Kolejny z opisywanych cudów antycznego świata był grobowcem Mauzolosa, perskiego władcy. Zbudowana w IV wieku p.n.e. budowla niestety także nie przetrwała próby czasu. Zniszczona została przez kataklizmy oraz ludzi. Ciekawostką dotyczącą Mauzoleum w Halikarnasie jest fakt, że surowce użyte do jego budowy posłużyły w późniejszych czasach joannitom, którzy obawiając się najazdu muzułmanów, użyli ich do wzmocnienia swojej siedziby, zamku św. Piotra.

Kolos Rodyjski

Posąg ten przedstawiał greckiego boga słońca, Heliosa. Wykonano go z brązu, około III wieku p.n.e. Kolos z Rodos miał około 32 m wysokości. Ustawiony był przy wejściu do portu. Posąg został postawiony dla upamiętnienia przegranej Demetriusza I, którego wojska oblegały wyspę. Według przekazów nazywany cudem świata starożytnego monument, uległ zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi w 226 roku p.n.e. Później, przez wiele lat powalony posąg Heliosa był atrakcją samą w sobie. Jego lost zakończyły się około 600 lat później, kiedy został sprzedany żydowskiemu kupców przez Arabów.

Latarnia morska w Faros

Ostatni z przedstawionych cudów starożytnego świata. Latarnia morska w Faros, zbudowana została około I wieku p.n.e. Znajdowała się w Aleksandrii, na przybrzeżnej wyspie Faros, leżącej na Morzu Śródziemnym. Latarnia miała około 120 metrów, a jej zwieńczeniem był posąg greckiego boga Posejdona. Niestety, także ten antyczny cud świata nie przetrwał do czasów nowożytnych. Zniszczona została przez trzęsienia ziemi, jej ostateczny upadek datowany jest na XV wiek.

Przedstawiona lista cudów świata starożytnego była traktowana przez starożytnych jako swoisty przewodnik turystyczny. Zachowane opisy przedstawionych budowli wzbudzają zachwyt do dziś.