PRACA KONTROLNA Z HISTORII

Analiza  tekstów źródłowych

Na podstawie tekstów źródłowych odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania. Pamiętaj o zasadach pracy ze źródłem historycznym. W zadaniach nr.4 będziesz musiała wykorzystać wiedzę poza źródłową.

  KARTA ATLANTYCKA

Pancernik „Prince of Wales” na Atlantyku – Karta Atlantycka – 14 sierpnia 1941r.

  (…) Deklaracja wspólna Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Premiera p. Churchill’a, reprezentującego Rząd Jego Królewskiej Mości w Zjednoczonym Królestwie, którzy spotkawszy się, uważają za słuszne ogłosić pewne wspólne zasady w zakresie polityki narodowej ich obu krajów, na których opierają oni swe nadzieje osiągnięcia lepszej przyszłości dla świata.

Po pierwsze , ich kraje nie dążą do żadnego rozrostu ani pod względem terytorialnym, ani pod żadnym innym względem.

Po wtóre, nie pragną oni zrealizowania żadnych zmian terytorialnych, które by nie zgadzały się ze swobodnie wyrażonymi życzeniami ludów zainteresowanych;

Po trzecie, szanują oni prawo wszystkich ludów do wybrania sobie formy rządu, pod jakim chcą żyć, i pragną oni, żeby przywrócono prawa suwerenne i autonomię tym, którym je odebrano siłą;

Po czwarte, bez uszczerbku dla swych zobowiązań, będą oni usiłowali ułatwić wszystkim państwom wielkim i małym, zwycięzcom i zwyciężonym, korzystanie z dostępu, na stopie równości, do handlu i równości świata, potrzebnym im dla ich pomyślności gospodarczej (…);

Po szóste, spodziewają się oni, że po ostatecznym złamaniu tyranii narodowo-socjalistycznej, zapanuje pokój, który da wszystkim narodom możliwość przebywania bezpiecznie w swych własnych granicach.

1. Określ rodzaj źródła:

2. Wymień strony podpisujące dokument:

3. Do czego zobowiązały się strony w ramach Karty Atlantyckiej?

4. Jakie znaczenie dla dalszych losów wojny miało podpisanie porozumienia w dniu 14 sierpnia 1941r?

II WOJNA ŚWIATOWA – POLSKA – OKUPACJA RADZIECKA

Oświadczenie rządu polskiego w sprawie odkrycia grobów oficerów polskich pod Smoleńskiem – 17 kwietnia 1943r.

(…) Nie ma Polaka, który by nie był wstrząśnięty do głębi wiadomością, szerzoną przez propagandę niemiecką z największym rozgłosem, o odkryciu pod Smoleńskiem w grobie wspólnym, zmasakrowanych zwłok zaginionych w ZSRR oficerów polskich i o kaźni, której padli ofiarą. Rząd Polski polecił 15 kwietnia br. Swemu przedstawicielowi w Szwajcarii zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, z prośbą o wysłanie delegacji, która by zbadała na miejscu istotny stan rzeczy. (…) 

Zarazem jednak Rząd Polski, w imieniu Narodu Polskiego, zaprzecza Niemcom prawa do czerpania ze zbrodni, które zarzuca innym – argumentów w obronie własnej. (…) 

Rząd Polski piętnuje wszystkie zbrodnie, popełnione na polskich obywatelach i odmawia prawa wyzyskiwania tych ofiar w politycznej grze przez kogokolwiek, kto winien jest tych przestępstw przeciw Narodowi  i Państwu Polskiemu.

1. Określ rodzaj źródła:

2. Jakie było stanowisko rządu polskiego wobec tragedii katyńskiej?

3. Czy polski rząd jednoznacznie wskazał winnego zbrodni pod Smoleńskiem?

4. Kiedy historia dopisała wyjaśnienie „ problemu katyńskiego”?