SKĄD WZIĘŁA SIĘ GAZETA I DZIENNIKARZ?

Ery medialne:

 1. Era przedmedialna
 2. Era mowy
 3. Era pisma (Summerowie, Chińczycy, Fenicjanie)
 4. Era druku
 5. Era telekomunikacji
 6. Era komputera
 7. Era internetu

Ważne momenty:

 1. Rozwój mowy i języka (era przedmedialna) - 30 000-36 00 p. n. e.
 2. Wynalezienie pisma, ok. 2 500 p. n. e.
 3. Wynalezienie prasy drukarskiej 1458r
 4. Początki prasy masowej, od 1800r.
 5. Telegraf elektryczny, 1844r
 6. Film, ok. 1900r
 7. Radio i TV, ok. 1920r
 8. Rewolucja komputera (po II Wojnie Światowej)

Mediamorfoza - jakiś przełom, który zmienia wygląd mediów. Musi zaistnieć środek i potrzeba, aby nastąpiła.

 1. Pismo - protomedia
 2. Druk jako obiekt wiedzy
 3. Propaganda i informacja dla mas
 4. Ikonosfera dla mas
 5. Muzyka i słowo dla mas
 6. Łączność dla mas
 7. Cyfryzacja mediów
 8. Sieciowanie mediów
 9. Mobilność medialna

Geneza „wytworu prasowego” - potrzeba precyzji, rozrywki, władzy. U podstawy są wielkie imperia i wielkie interesy: Rzym, Persja. Instytucje religijne miały także duży wpływ na rozwój mediów

Co sprawiało, że media się rozwijały?

- rozwój Kościoła Katolickiego

- umowy handlowe

- kroniki

- odkrycia geograficzne i inne

- druk: Biblia w językach międzynarodowych

- demokratyzacja

- zmiana paradygmatów władzy

- pojawienie się tzw. barw człowieka; wolność słowa i człowieka

- uwłaszczenie - chłop jest bardziej samodzielny, przymus szkolny; przemieszczanie się

- zabory, okupacja, wojny

Idealny model prasy: USA (American Dream)

 

Starożytność

„Prasa” (pre-prasa) w starożytności:

Dibao - ok. IV wieku w Chinach komunikaty zawierające treści z życia dworu, dekrety carskie, nominacje urzędników, np. od VII wieku do 1911 (upadek cesarstwa) ukazywał się w formie drukowanej biuletyn Dibao (Gazeta Dworu).

Giornale Parlato - dziennik mówiony; gazeta mówiona

„Słowa ulatują, a pismo zostaje”

„Acta diurna Populi Romani” - rzymska „gazeta” (59 r. p. n. e.); horoskopy, procesy, wojny

„gazety kupieckie”