Przemysł:

Niemcy są pierwszym krajem w Europie pod względem produkcji przemysłowej. Do głównych surowców mineralnych, które się w tym kraju wydobywa należą:

  • węgiel kamienny i brunatny (Zagłębia: Ruhry, Saary, Saskie, Dolnoreńskie i Łużyckie),
  • ropa naftowa i gaz ziemny (Dolna Saksonia, nad rzeką Ems),
  • rudy cynku i ołowiu (Zagłębie Rudawy, Reńskie Góry Łupkowe oraz góry Harz),
  • sole potasowe (koło Hanoweru, nad rzeką Werra i w okolicach gór Harz),
  • sól kamienna.

W Niemczech bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, maszynowy, stoczniowy, włókienniczy, elektroniczny, hutnictwo metali, przemysł optyczny (zakłady Zeiss w Jenie, Pentacon w Dreźnie) oraz samochodowy (zakłady Volkswagena, Forda, Mercedesa, Opla, Porsche).

Rolnictwo:

Do głównych upraw należą w Niemczech: zboża, buraki cukrowe, ziemniaki, rośliny oleiste, rośliny pastewne, warzywa oraz chmiel (wytwarza się z niego ponad 5000 gatunków piwa). W dolinach Renu i Mozeli uprawia się ponadto winorośl.

Do głównych zwierząt hodowlanych należą: bydło oraz trzoda chlewna.

Struktura zatrudnienia:

W strukturze zatrudnienia dominują usługi - 58,5%, następnie przemysł - 38,4%, a najmniejszy, prawie znikomy procent ma rolnictwo - 3,1%.

Handel zagraniczny:

Do głównych produktów eksportowych Niemiec należą wyroby gotowe (84,7%), towary przetworzone (7%) oraz żywność (5,4%). Spośród towarów importowanych do kraju największe znaczenie również mają wyroby gotowe (65%), towary przetworzone (12,5%) oraz żywność (10%).

Głównymi partnerami Niemiec w handlu zagranicznym są Francja, Włochy i Holandia.