Moskwa jest stolicą Rosji. Geograficznie znajduje się na zachodzie państwa, ulokowana nad rzeką o tej samej nazwie (rzeka Moskwa). Moskwa jest zaliczana do największych miast na świecie , w samym sercu Moskwy żyje około 10102 tys. ludzi, dane na rok 2002, natomiast zespół miejski to około 10358 tys. ludzi, dane za rok 2002.

Historia założenia miasta.

Pierwsze wzmianki o rosyjskiej stolicy, chodzi o ślady osadnictwa potwierdzone przez badania naukowców, są z przełomu IV i III w. p.n.e., natomiast pierwsza notatka w księgach historycznych o Moskwie pochodzi z 1147 roku. W roku 1156 pod zwierzchnictwem Jurija Dołgorukiego wzniesiono osadę obronną. Natomiast już od XIII wieku Moskwa była stolicą małego księstwa, które w 1237 roku zostało podbite a potem zniszczone przez wojska Batu-chana. Kolejne lata 1339-1340 to rządy wielkiego księcia Włodzimierskiego, Iwana I Kalita, który ustanowił z Moskwy już na dobre stolicę tzw. Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. To właśnie Iwan I Kalita doprowadził do rozbudowy Moskwy, a ściślej mówiąc- Kremla, budując nowe umocnienia obronne.

Miasto w szybkim tempie stało się dużym ośrodkiem handlowym, rozwijało się rzemieślnictwo, a w późniejszym czasie było także centrum dla życia kulturalnego Rosjan. W wieku XVI Kreml został otoczony potężnym murem, które pozostały dobrze zachowane do dnia dzisiejszego. Podczas panowania( lata 1533 do 1584) w Moskwie cara Iwana IV zwanego Groźnym, stolica uzyskała dodatkowo połączenie z morzem( Morze Białe), z państwami Europy Zachodniej.

W roku 1563 w Moskwie została otwarta pierwsza drukarnia. Natomiast wiek XVII to czas, gdy powstają dwory ,pałace będące własnością kupców oraz bojarów, czy też zamożnej szlachty lub bogatych rzemieślników. W XVII wieku stolica była prężnie rozwijającym się centrum handlu, z zakładami przemysłowymi, czy licznymi warsztatami rzemieślników oraz pierwszymi manufakturami. W czasach rządów cara Piotra I w Moskwie została powołana Szkoła Nauk Nawigacyjnych oraz Matematycznych, a także elitarna Szkoła Medyczno- Chirurgiczna, zaczęła ukazywać się pierwsza w Rosji gazeta.

W roku 1712 car Piotr I przenosi stolicę Rosji z Moskwy aż do Petersburga, miasta, które założył na bagnach w okolicach rzeki Newy. Mimo wszystko Moskwa nadal była głównym ośrodkiem imperium rosyjskiego i prężnie się rozbudowywała. W roku 1755 M. Łomonosow doprowadził do powstania w Moskwie pierwszego rosyjskiego uniwersytetu. W 1812 roku Moskwa była okupowała przez wojska Napoleona Wielkiego , armia wycofując się z miasta(okupacja trwała 35 dni), spaliła 70% wszystkich zabudowań. Po zlikwidowaniu obowiązkowej pańszczyzny (rok 1861), zaczął się napływ chłopów ze wsi do miasta, powstawało coraz więcej fabryki , zakładów przemysłowych, a część z nich odbudowywano. W 1918 roku bolszewicy powołali rząd , który rządził państwem z Moskwy. W czasie II wojny światowej tzw. moskiewska bitwa doprowadziła do ocalenia miasta. Po zakończeniu działań zbrojnych miasto dalej się dobrze rozwijało. Kiedy rozpadł się ZSRR oraz po organizacji puczu sierpniowego (data 19-21 sierpnia roku 1991) miasto- Moskwa została stolicą nowej Rosji, która wówczas ogłosiła niepodległość.

Moskwa to obecnie największy w Rosji ośrodek przemysłowy, handlu, centrum finansowe, ośrodek polityczny oraz kulturalny i naukowy . Bardzo prężnie został rozwinięty przemysł: maszynowy (to przede wszystkim produkcja maszyn na przykład potrzebnych w przemyśle włókienniczym oraz chemicznym, także obrabiarki), następnie przemysł chemiczny (liczne zakłady farmaceutyczne), przemysł środków transportu (silnie rozwinięta linia produkcyjna samochodów) także przemysł włókienniczy (głównie wełna, bawełna). Ponadto są tutaj zlokalizowane fabryki wyspecjalizowane w rozwoju przemysłu: elektrotechnicznego i precyzyjnego, a także elektroniczny, czy poligraficznego lub odzieżowy i przemysł spożywczy. Moskwa posiada największy w całej Rosji węzeł kolejowy i drogowy, także 3 duże porty śródlądowe , mając tym samym dostęp do morza i sposobność do rozwoju żeglugi). Do tego jeszcze 4 lotniska międzynarodowe. To także licznie odwiedzany przez turystów ośrodek, mimo wysokich cen. Znajdują się tutaj szkoły wyższe ,uniwersytety, liczne akademie nauk oraz ośrodki badawcze.

Zabytki Moskwy to: najbardziej znane Kreml oraz Plac Czerwony, cerkiew Wasyla Błogosławionego (1555-1561), liczne monastyry (XIV-XVII wieku) na przykład monastyr : Andronikowski, Doński, monastyr Nowodiewiczy czy Nowospasski, czy monastyr Simonowski, cerkiew Św. Trójcy (z roku 1693), cerkiew Rożdiestwa Bogorodicy (z roku 1652), cerkiew Pokrowa (z 1693 roku). Dużo pałaców , rezydencji, na przykład rezydencja Paszkowa (z 1786 roku), Diemidowa, czy Kołomieńskie, lub Ostankino (to XVIII wiek.), do tego stary budynek uniwersytetu (z roku 1793), Plac Teatralny ,teatry Wielki i Mały (1818-1824), wiele pięknych budowli klasycystycznych oraz eklektycznych (pochodzących z XIX lub XX wieku).