Rozpatrując zagadnienia komunikacji i rodzajów środków transportu, można wyróżnić trzy zasadnicze środki transportu, są to: transport kolejowy, dalej transport samochodowy oraz transport lotniczy. Więc te najbardziej istotne i ważne środki transportu, zarówno dla rozwoju ekonomicznego jak i rozwoju gospodarczego kraju. Oto krótka charakterystyka wyżej wymienionych środków transportu.

1) Transport kolejowy z kolei ma zwłaszcza ważną rolę dla przewozu ładunków ciężkich-masowych i to na dużych odległościach. Ale ostatnio traci już znaczenie, jeśli idzie o przewóz pasażerów oraz ładunków tzw. drobnicowych w państwach wysoko rozwiniętych, ponieważ konkuruje tutaj mocno transport samochodowy.

Gęsta sieć kolejowa jest w następujących państwach: Szwajcaria, dalej Belgia, dalej Holandia, dalej Niemcy to blisko 22km linii/ na 100km2 terytorium. Zaś najmniejsza gęstość kolei jest w, lecz tutaj są najdłuższe z kolei trasy , państwa duże terytorialnie, ale słabo zaludnione: więc Austria, dalej Kanada, dalej Rosja, średnio 1 km/ na 100km2, także USA, też Argentyna, dalej Brazylia, dalej RPA, dalej Chiny, czy Szwecja to 2km/ na 100km2. Tutaj dominują przewozy ładunków kolejami. Współcześnie wysoko rozwinięte państwa w Europie Zachodniej , zaczęły modernizację głównych szlaków kolejowych czy wręcz budowy nowych, zwłaszcza szybkiej kolei , kolei elektrycznej, korzystając z doświadczenia np. Francji czy Japonii. Już w roku 1981 została uruchomiona linia szybkich kolei tzw. TGV, która rozwija prędkość średnio 270km/godz. a łączy dwie duże aglomeracje: -Paryż oraz Lyon. Natomiast w roku 1991 została uruchomiona w Niemczech dwie linie szybkich kolei czyli City Ekspres ( skrót ICE) średnia prędkości to 250km/godzinę, trasa Hanover - Wurzburg oraz Mannheim - Stuttgard, natomiast w roku 1993 oddano do użytku we Francji kolejną linię -TGV , trasa Nord do Paryża dalej do Lille oraz Calais średnia prędkość 300km/godz. Więc budowa szybkich linii kolejowych tutaj wpłynęła pozytywnie na funkcjonowanie Międzynarodowego Związku Kolei (skrót UIC) oraz tzw. Wspólnota Kolei Europejskich. Według powyższych kolejowych organizacji, to linie właśnie szybkich kolei także dla Polski, będą mogły połączyć Warszawę, z miastami państw nadbałtyckich, takimi jak St. Petersburgiem, dalej Mińskiem, czy Kijowem oraz Moskwą. Już teraz rozpoczęto modernizację dużej magistrali na linii Kunowice *Warszawa * Brześć, tutaj pociągi będą poruszać się z prędkością 160km/godz. Również Japończycy chcą po 2000 roku, używać tzw. Magler-System, które polega na niezwykle pomysłowym rozwiązaniu, więc : ruch pociągów może odbywać się na tzw. poduszce magnetycznej. Wybudowano już doświadczalny- próbny odcinek trasy mający długość 70km. Pociąg mógłby jeździć z prędkością 550km/godz. Podobnie Niemcy chcą wprowadzić w roku 2004 pociągi podobnie skonstruowane , a ich prędkość na trasie 284km z Berlina do Hamburga, miałyby kursować co 10minut ze średnią prędkością 400km/godz. , więc trasa w niecała godzinę.

2) Transport samochodowy, tutaj jest on uzależniony od stanu dróg , a te można podzielić na : drogi lokalne, drogi krajowe oraz drogi międzynarodowe. Tutaj najważniejsza rola przypada autostradom, które zazwyczaj są przy szlakach tranzytowych oraz między aglomeracjami , tam gdzie jest szczególnie duże natężenie ruchu; przecinają się czasami tworząc wielopoziomowe skrzyżowania, czasami jest to 6 pasów w każdym kierunku. Ogólnie koszt budowy autostrad jest bardzo wysoki, dlatego też autostrady są w bogatych krajach. Uwzględniając liczbę autostrad dla Europy, w czołówce są: Niemcy, dalej Belgia, dalej Holandia, dalej Francja oraz Wielka Brytania. I tak w Europie są autostrady o kierunku północ- południe, które łączą więc Morze Północne aż z basenem Morza Śródziemnego. Z kolei autostrady mające kierunek równoleżnikowy biegną od: Hanower do Zagłębia Ruhry do Brukseli do Paryża, dalej Triest do Wenecji do Mediolanu do Turynu, dalej Wiedeń do Monachium do Stuttgardu do Karlsruhe. Dodatkowo planuje się wybudowanie autostrad mający kierunek północ- południe. oraz wschód -zachód., biegnące przez terytorium Polski. Najdłuższa sieć dróg samochodowych mających utwardzoną powierzchni spotykamy w: USA, dalej Japonia, dalej Francja, dalej Niemcy oraz Kanada. Zaś jeśli idzie o tonaż ładunków (mierzony w t-km) które są przewożone samochodami to przoduje USA (1285mld t-km), a dalej są: Japonia, dalej Niemcy, potem Rosja, czy Wielka Brytania oraz Francja. Zaś w Polsce przewóz ładunków autami wynosi zaledwie 40,7 mld t-km.

3) Transport lotniczy to obecnie najnowocześniejszy oraz najszybciej -prężnie rozwijający się rodzaj środka transportu, niestety wymaga on bardzo dużych nakładów finansowych oraz dobrze wykwalifikowanej kadry pracowniczej. A rozwój transportu lotniczego i szybko postępującej modernizacji samolotów i lotniska mogą sobie pozwolić tylko państwa kraje. Na przełomie lat 1980-1995 wzrósł udział transportu lotniczego o blisko 80%, natomiast towarów o blisko 70%. Zbliżone tendencje występowały też w: Niemczech, dalej Japonii, czy Francji oraz Holandii. Tutaj -transportem lotniczym zazwyczaj przewozi się ludzi oraz towary , bardzo szybko , w stosunku do innych środków, poza tym jest według statystyk też najbezpieczniejszy, a powoduje małe zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego. To transport lotniczy ma duże znaczenie w szybkim przewożeniu, nawet bardzo daleko- rynki, na przykład świeżych owoców, czy warzyw, dalej kwiatów czy chociażby ekspresowej poczty. Więc liczba samolotów ciągle rośnie, i tak rok 1980r to 33tys., zaś rok 1994 to 44 tys. Najwięcej samolotów posiada USA (liczba 16770), dalej Kanada (liczba 4490), dalej Wielka Brytania (liczba 2642). Natomiast Polska ma samolotów tylko 46. Na świecie rośnie udział dużych, ciężkich samolotów, mających napęd odrzutowy, dalej turbośmigłowym, czy tzw. szeroko - kadłubowym, które mogą zabierać nawet kilkuset pasażerów oraz wiele tysięcy ton towarów (zwłaszcza Boeingi). Samo bezpieczeństwo lotów, jako bardzo istotny warunek dalszego rozwijania się lotnictwa cywilnego nadal musi być udoskonalane, to samo tyczy systemów nawigacyjnych, dalej urządzeń do kontroli lotów, czy radiolokacji oraz lotnisk. I tak w przewozach samolotowych największy udział przypada dla transatlantyckich połączeń między Europą Zachodnią a Ameryką Północną, dalej między USA a Kanadą, dalej z Ameryką Środkowej , Ameryki Południowej, lub też Japonią a Australią. Te największe lotniska świata znajdują się zazwyczaj na podstawowych szlakach powietrznych, a więc blisko aglomeracji oraz stolic państw, dla przykładu: rejon Chicago to lotnisko O'Hara, dalej Nowego Jorku to lotnisko J.F.Kennedy Airport, dalej Tokio to lotnisko Narita, dalej Londyn to Heathrow, czy pod Paryżem to Orly oraz wiele innych. Natomiast największe towarzystwa lotnicze, które utrzymują regularne połączenia to: PAN -American, dalej Aerofłot, dalej Lufthansa, czy Air France, czy KLM, dalej Sabena, czy British Airways, czy SAS, czy JaL, oraz Air India. One zazwyczaj są zrzeszone w tzw. organizacji międzynarodowej o nazwie IATA, została ona założona w roku 1945, w miejscowości Hawana. Jej siedziby są w Montrealu oraz Genewie. Na rok 1996. zrzeszała IATA 254 linie lotnicze, a one razem każdego roku przewoziły blisko 1miliard pasażerów. Jej celem jest min. upowszechnianie bezpiecznego, dalej regularnego transportu powietrznego, uwzględniając ekonomię, oraz wprowadzenie jednolitych opłat, czy rozliczeń finansowych, a nawet wymiany różnych danych dotyczących samolotów.