Gospodarka rynkowa posiada  cechy, który umożliwiają swobodny obrót towarami, oraz regulację cen przez rynek.

1.       Dominacja własności prywatnej. To oznacza, że właścicielami większości przedsiębiorstw nie jest państwo i jego instytucje, lecz osoby prywatne.

2.       Alokacja przez rynek. To oznacza, że produkcja oraz sprzedaż nie jest regulowana odgórnie przez państwo, lecz przez popyt i podaż.

3.       Ceny regulowane są przez popyt i podaż. Nikt odgórnie nie narzuca producentom cen ich wyrobów. Jeżeli na dany produkt jest większy popyt, niż podaż, to ceny są wyższe. Gdy zaś podaż jest wyższa niż zapotrzebowanie, to dany produkt jest tańszy

4.       Samodzielność podmiotów gospodarczych. Jest to inaczej wolność i pewna swoboda w prowadzeniu działalności gospodarczej.

5.       Ograniczona kontrola państwa. Państwo ma oczywiście prawo sprawdzić, czy dana działalność gospodarcza działa zgodnie z określonymi przepisami prawa. Odbywa się to jednak na ściśle określonych zasadach i w niektórych tylko okolicznościach (np.: w przypadku skargi)

6.       Konkurencja. Daną działalność na jednym rynku może prowadzić więcej podmiotów. Jest to korzystniejsze dla konsumentów, niż działanie jednego, zwykle dużego monopolisty.