1. Najwyższy w skali świata przyrost naturalny, z którym wiąże się szereg problemów gospodarczych.
  2. Kontynent o najniższym na świecie HDI, poniżej 0,5; ponad 80% Afrykanów żyje w państwach o niskim HDI, co oznacza: dużą śmiertelność, niską długość życia, analfabetyzm, niski poziom edukacji i ochrony zdrowia.
  3. Połowa krajów Afryki boryka się z głodem, 24% ludności utrzymuje się za mniej niż 1$ dziennie.
  4. Gospodarka większości państw opiera się na prymitywnym rolnictwie i przemyśle wydobywczym.
  5. Przemysł przetwórczy jest w Afryce bardzo słabo rozwinięty: brak infrastruktury technicznej, brak wykwalifikowanych pracowników, niechęć inwestorów zagranicznych.