Przemysł wysokiej technologii

Przemysł wysokiej technologii - opiera się na wynikach badań naukowych, przemysł wytwarzający elektronikę użytkową i niektóre lekarstwa;

Czynniki lokalizacji przemysłu high-tech:

- kapitał (potrzebne duże nakłady finansowe)

- sąsiedztwo wyższych uczelni i instytucji naukowo-badawczych

- infrastruktura komunikacyjna

- tereny o małym zanieczyszczeniu środowiska

- sąsiedztwo firm zajmujących się podobną działalnością

Dolina krzemowa

Nazwa pochodzi od obszaru - dolina, i materiału powszechnie stosowanego w zakładach produkujących mikroelektronikę

Pobliskie położenie Uniwersytety Stanforda

Ośrodki high-tech na świecie: Chicago, austin, boston, Pekin, drezno

Rodzaje i znaczenie transportu

Transport - część gospodarki zaliczana do usług, jego zadaniem jest przewóz ludzi i ładunków.

Komunikacja - część usług łącząca transport wraz komunikacją.

Rola transportu:

- dostarczanie surowców materialnych

- przewóz ludzi

- rozwożenie produktów

- handel

Rodzaje transportu:

a) kolejowy - transport ładunków i surowców.

Zalety:

- niskie koszty przewozów pasażerskich i towarowych na długich trasach

- duża wydajność

- niewielki wpływ na środowisko

- sprawna organizacja transportu miejskiego (metro, tramwaje)

Wady:

- wysokie koszty budowy nowych połączeń

- niewielka możliwość zmiany tras

b) samochodowy

zalety:

- duża dostępność

- spory zasięg

- niskie koszty utrzymania komunikacji miejskich

- niewielki hałas

wady:

- emisja spalin

- konieczność inwestowania w budowę nowych autostrad

- duże zagęszczenie ruchu w wielkich miastach

- niszczenie nawierzchni dróg przez auta ciężarowe

c) lotniczy

zalety:

- szybkość

- wygoda

- bezpieczeństwo podróży

wady:

- wysokie koszty

- konieczność budowy lotnisk

- niewielkie możliwości transportu dużej ilości towarów

d) wodny śródlądowy-

zalety:

- niskie koszty

- bardzo dobrze nadaje się do przewozu surowców

wady:

- konieczność regulacji zbiorników wodnych, będących szlakami żeglugi

- konieczność budowy portów śródlądowych

- długi czas transportu

e) morski

zalety:

- niskie koszty przy przewozach towarów na długich trasach

- duża pakowność środków przewożących

wady:

- duża zależność od warunków pogodowych

- długi czas transportu

f) przesyłowy

zalety:

- duża szybkość i ciągłość przesyłu

- niezależne od warunków pogodowych

wady:

- duże koszty

- negatywny wpływ na krajobraz

Turystyka - korzyści i zagrożenia

Turystyka - część gospodarki należąca do usług

Turysta - osoba podróżująca w celach wypoczynkowych, poznawczych, leczniczych lub religijnych

Rodzaje turystyki:

Krajowa, zagraniczna

Przyczyny rozwoju turystyki:

- wzrost zamożności obywateli

- wydłużenie czasu wolnego od pracy

- rozwój i upowszechnienie  nowoczesnych środków transportu

- ograniczenie formalności związanych z podróżami do innych krajów

O atrakcyjności turystycznej danego regionu decydują:

- walory turystyczne - zalety środowiska przyrodniczego (klimat, krajobraz)

- infrastruktura turystyczna (hotele, wypożyczanie sprzętu turystycznego)

Agroturystyka - tanie spędzanie czasu najczęściej na wsiach w prywatnych kwaterach

Skutki rozwoju turystyki:

- korzystnie wpływa na gospodarkę miast, regionów, państw;

- szkodliwy wpływ na środowiska, zaśmiecanie terenów, wzrost ruchu samochodowego