Budowa gadów

 • Wyróżnia się następujące części ciała: głowę, szyję tułów i ogon.
 • Plan budowy wolnych kończyn lokomocyjnych (dwie pary) podobny do planu budowy kończyn u płazów (spotyka się tu też wyjątki: węże pozbawione nóg, pterozaury
 • ze skrzydłami).
 • Kościec i mięśnie wzmocnione.
 • Częściowe podciągnięcie kończyn pod ciało - zmienione ustawienie kończyn względem tułowia; żółwie nadal mają kończyny rozszerzone na boki; przednie kończyny gatunków wodnych przekształciły się w płetwy.

Pokrycie ciała gadów

 • Ciało pokryte płytkowymi, dachówkowo zachodzącymi tworami (łuskami, tarczami) pochodzącymi z rogowaciejącego nabłonka wielowarstwowego.
 • Wolna część łuski pochodzi z naskórka, część zanurzona - z tkanki łącznej.
 • Jaskrawe ubarwienie ciała u wielu gatunków.
 • Na powłokach ciała brak gruczołów (w minimalnych ilościach czasem występują gruczoły zapachowe lub jadowe).
 • Gady mogą przebywać w środowisku hipertonicznym.

Szkielet gadów

a. Szkielet osiowy

 • 6 - 7 kości buduje żuchwę.
 • Staw żuchwowy utworzony jest pomiędzy kością stawową żuchwy a kością kwadratową mózgoczaszki.
 • Uzębienie jest homodontyczne (niektóre gady, np. żółwie nie posiadają zębów, zastąpione są one rogowymi pokrywami formującymi dziób).
 • U gadów kopalnych jeden kłykieć potyliczny łączy czaszkę z kręgosłupem.
 • Gady posiadają 5 rodzajów kręgów: szyjne, piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe
 • i ogonowe.
 • W odcinku szyjnym kręgosłupa (7 par kręgów) połączenie kręgu pierwszego - dźwigacza z kręgiem drugim - obrotnikiem umożliwia obrót głowy; związane jest
 • to ze zrośnięciem trzonów tych dwóch kręgów i utworzeniem tzw. wyrostka zębowego (ząb obrotnika).
 • Kręgi piersiowe mają specjalne powierzchnie stawowe do przyczepu żeber, które
 • z przodu łączą się z mostkiem i tworzą klatkę piersiową.
 • Kręgi lędźwiowe również mają powierzchnie stawowe do przyczepu żeber, jednak
 • żebra są krótsze i nie tworzą połączeń z mostkiem.
 • 2 kręgi krzyżowe są zrośnięte i tworzą kość krzyżową, żebra są tu silnie skrócone
 • i zlewają się kością miedniczną.
 • Kręgi ogonowe oddzielone są warstewkami tkanki łącznej, zwierzę chroni się w ten sposób w sytuacji zagrożenia, dochodzi do silnego skurczu mięśni i oderwania ogona - autotomii.
 • Kręgi u pierwszych gadów były dwuwklęsłe.
 • Kręgi u gadów współczesnych są przodowklęsłe, wytworzyły się stawy jamowe.
 • Kręgi szyjne u żółwi są tyłowklęsłe.

b. Szkielet pasów i kończyn

   • Dwunożność, kończyny tylne podciągnięte pod ciało, wykształciła się kość skokowa, kości pasa miednicowego rozrosły się, wzmocniło to staw biodrowy i miednicę.
   • Umiejętność lotu u niektórych gadów kopalnych, powierzchnię lotną tworzy fałd skórny rozpięty pomiędzy tułowiem a IV-tym palcem.

Układ mięśniowy

 • Zwiększona masa mięśniowa.
 • Większa liczba włókien mięśniowych.
 • Mięśnie oddechowe umożliwiające zwiększanie i zmniejszanie objętości klatki piersiowej.

Układ oddechowy

 • Większa powierzchnia wymiany gazowej (komory pęcherzykowate w płucach).
 • Usprawniona mechanika wentylacji płuc (rytmika ruchów klatki piersiowej).
 • Umiejętność wydawania dźwięków u gekonów i krokodyli dzięki silnym mięśniom krtani.
 • U waranów tchawica rozgałęzia się na oskrzela doprowadzające powietrze do płuc.

Układ krążenia

 • Dwuprzedsionkowe i dwukomorowe serce, niepełna przegroda między komorami.
 • Zredukowana zatoka żylna.
 • Krwinki o mniejszych rozmiarach.

Układ wydalniczy i rozrodczy

 • Dwie nerki o fasolowatym kształcie.
 • Nerki wytwarzają mocz, który dalej uchodzi do uformowanego przez uchyłek kloaki wtórnego moczowodu.
 • Żółwie i jaszczurki posiadają pęcherz moczowy powstały z rozszerzonego końcowego odcinka moczowodu.
 • Krew przefiltrowywana przez kłębuszki naczyniowe nefronów.
 • Woda jest silnie resorbowana przez ścianę kloaki.
 • Produktem przemiany materii jest kwas moczowy.
 • Wewnętrzny typ zapłodnienia.
 • Prącie schowane w kloace, wysuwane jedynie w czasie kopulacji.
 • Jaja duże, otoczone skórzastą osłonką (czasem z domieszką węglanu wapnia).
 • Polilecytalne jaja (duża ilość żółtka), brak larwy.
 • Wykształcenie błon płodowych - owodni, omoczni i kosmówki.
 • Mała ilość gatunków żyworodnych (np. żmija zygzakowata i jaszczurka żyworódka).

Układ pokarmowy, odżywianie

 • Większość gatunków mięsożerna.

Układ nerwowy, narządy zmysłów

 • Mózg niewielki.
 • Dobrze wykształcone kresomózgowie - podział na dwie półkule.
 • Kresomózgowie przykryte międzymózgowiem.
 • Rozwój niewielkiego obszaru istoty szarej - kory nowej w bocznej ścianie.
 • Uformowanie szyszynki w części szczytowej międzymózgowia, powstanie trzeciego oka - ciemieniowego.
 • Dobrze rozwinięte śródmózgowie.
 • Istota szara - kora móżdżku pokrywa móżdżek.
 • Typowy dla owodniowców esowato wygięty rdzeń przedłużony.
 • 12 parzystych nerwów czaszkowych.
 • Najlepiej rozwiniętym zmysłem jest wzrok, zmiana mechanizmu akomodacji oka - zmianie uległ kształt elipsoidalnej soczewki; oko osłaniają trzy powieki: górna, dolna
 • i pionowa (migotka).
 • Rozwinięty narząd Jacobsona odpowiedzialny za węch.
 • Narząd słuchu i równowagi: ucho zewnętrzne - brak, homologiem strzemiączka płazów jest u gadów kolumienka, ucho środkowe połączone jest z gardłem poprzez trąbkę Eustachiusza; ucho wewnętrzne - 3 kanały półkoliste i mały kanał ślimaka, którego centralna część zajęta jest przez płytkę łącznotkankową oraz leżący na niej nabłonek narządu Cortiego.
 • Zmysł czucia skórnego słabo rozwinięty.
 • Zmysł smaku dobrze rozwinięty, na podniebieniu i języku znajdują się komórki smakowe.

Podsumowanie

 • Chód czworonożny.
 • Narząd oddechowy - płuca.
 • Obecność klatki piersiowej.
 • Gruby zrogowaciały naskórek pokrywający skórę.
 • Gruczoły skórne - brak.
 • Podwójny obieg krwi, dwa przedsionki i dwie komory w sercu, redukcja zatoki żylnej.
 • Dwa łuki aorty.
 • Kręgosłup pięcioodcinkowy.
 • Jeden kłykieć potyliczny łączy czaszkę z kręgosłupem.
 • Głowa w pełni ruchoma.
 • Kilka kości żuchwy (max 7), staw żuchwowy utworzony pomiędzy kością kwadratową
 • i stawową.
 • Kora nowa w mózgu.
 • Nerwy czaszkowe - 12 par.
 • Zapłodnienie wewnętrzne, błony płodowe.
 • Brak możliwości termoregulacji, zmiennocieplność.