Pająk Topik należy do najbardziej znanych rodzimych pająków. Charakterystyczne dla niego jest to, że żyje w wodzie, choć tak jak inne pająki oddycha powietrzem atmosferycznym. Tak jak wiele innych zwierząt, aby przetrwać w swoim środowisku, musiał znaleźć na to sposób.

Idealnym rozwiązaniem stało się stworzenie domku pod wodą, w którym można oddychać powietrzem atmosferycznym. Topik, aby to osiągnąć, rozwinął zdolność pokrycia swojego odwłoka otoczką powietrzną, powstałą na skutek wessania do wody bańki powietrza. Potrafi on tego dokonać przez rozsnucie pajęczyny nad powierzchnią wody, a następnie wciągnięcie jej wraz z powietrzem pod wodę. Taki ruch powoduje przyklejenie się bańki do odwłoka, którą potem pająk może uzupełnić zapas powietrza w domku (o kształcie dzwona).

Domek pod wodą zbudowany jest ze szczelnej warstwy pajęczyny, zawierającej w środku powietrze. Dla stabilności i bezpieczeństwa topik przymocowuje domek do roślin wodnych, a u dołu zostawia otwór, który stanowi swego rodzaju drzwi do środka. Jest to również miejsce, gdzie pająk siedzi, czekając na ofiarę. Poluje on głównie na larwy (komarów czy jętek) oraz młode kijanki czy rozwielitki. Upolowaną zdobycz wciąga natychmiast do domku, gdzie dochodzi do trawienia enzymatycznego sokami, a następnie spożywania uprzednio przetworzonego pokarmu.

Na czas okresu godowego pająki te szukają partnerów. Mimo dobudowania swojego gniazda przez samca obok domu samicy, cały cykl rozmnażania zachodzi w jej dzwonie, zarówno złożenie jaj, jak i ich dalszy rozwój. Opieka nad potomstwem należy do samicy.

Okres zimowy topik spędza zazwyczaj w pustych muszlach. Otwór zostaje zamknięty przez pajęczynę a cały domek unosi się tuż przy powierzchni wody. Przy pierwszych niskich temperaturach dochodzi do kurczenia się powietrza, co powoduje dostanie się niewielkich ilości wody do muszli i jej opadnięcie na dno. W ten niejako przypadkowy sposób pająk unika zamarznięcia. Po okresie mrozów i wraz z nadejściem wiosny muszla wypływa na powierzchnię.

Topiki można spotkać prawie w każdym miejscu Europy, a niekiedy nawet na Syberii. Ich siedliskiem są zazwyczaj wody stojące oraz wolno płynące, szczególnie gęsto zarośnięte roślinnością wodną. Możliwa jest także ich hodowla w warunkach domowych, w akwarium. Należy jednak pamiętać, że topiki są drapieżnikami i mogą się nawzajem zjeść, jeśli nie będą dostawały dostatecznej ilości pożywienia.