Komórki poszczególnych organizmów różnią się budową. Największą odmiennością jest umiejscowienie w nich DNA:

  • U części organizmów znajduje się wewnątrz komórki niczym nie oddzielone od cytoplazmy.
  • Zazwyczaj jednak jest oddzielone od cytoplazmy otoczką zbudowaną z dwóch błon, tworząc jądro komórkowe.

Komórki niektórych organizmów mają dodatkowe struktury:

  • Chloroplasty, w których zachodzi fotosynteza.
  • Mitochondria odpowiadają za uzyskiwanie energii drogą utleniania.

Niekiedy błona komórkowa nie wystarcza, by dostatecznie zabezpieczyć wnętrze komórki przed środowiskiem zewnętrznym, dlatego niektóre komórki wytwarzają dodatkowo ścianę komórkową, która nadaje kształt i zapobiega rozerwaniu komórki.

Istnieją organizmy:

  • Jednokomórkowe, zbudowane z pojedynczych komórek.
  • Wielokomórkowe, odpowiednie grupy komórek dostosowują swą budowę do pełnionej funkcji. (Zespoły komórek o wyspecjalizowanej budowie i określonej funkcji nazywamy tkankami).