Albert Camus

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego Dżuma jest powieścią egzystencjalną?

Dżuma to jedna z najbardziej znanych powieści egzystencjalnych. Jej autorem jest jeden z najbardziej reprezentatywnych dla tej filozofii autorów, czyli Albert Camus. Obok niego należałoby wskazać na Jeana Paula Sartre’a. Obaj autorzy zrezygnowali z typowo filozoficznych form wypowiedzi – traktatów, rozpraw, wykładów właśnie na rzecz powieści. Powód? Literatura dała znacznie pojemniejszą formę, w której można było pomieścić nowe spojrzenie na rzeczywistość, odbiegające mocno od bardzo ścisłych i mających sztywną strukturę wywodów filozoficznych. Ponadto, powieść egzystencjalna sprawiała, że treści filozoficzne były znacznie bardziej przystępne i trafiały do szerszego grona odbiorców niż tradycyjne filozoficzne traktaty. Warto przypomnieć, że za pisarza egzystencjalistę uchodził również Franz Kafka. 

Powieść egzystencjalna nie wyróżnia się szczególnymi wyznacznikami formalnymi, kompozycją czy zastosowanymi środkami literackimi. O przynależności tekstu do tej grypy utworów świadczy przede wszystkim jej tematyka i zaprezentowany światopogląd.

Dżuma bardzo wyraziście prezentuje kluczowe dla egzystencjalizmu wątki.

  • Absurdalność ludzkiego życia – według egzystencjalistów nasze losy nie biegną logicznie, jesteśmy wrzuceni w świat i jakoś musimy nauczyć się w nim istnieć. Nie ma jednak wątpliwości, że bardzo często różnego rodzaju nasze działania i walka sprawiają wrażenie absurdalnych i groteskowych. Tak jest przez większą część Dżumy, kiedy walka z epidemią, próby ucieczki z miasta, walka o własną podmiotowość podejmowana przez pojedynczych bohaterów – wszystko to zdaje się skazane na porażkę. 
  • Bunt wobec zła i absurdu istnienia – według egzystencjalistów człowiek uświadamiający sobie tragizm własnego istnienia ma do wyboru samobójstwo, bezsensowną wegetację lub walkę. W Dżumie możemy obserwować przeróżne reakcje na epidemię i związaną z nią tragedię mieszkańców miasta. Symbolem cenionego przez egzystencjalistów buntu jest oczywiście Rieux, do którego z czasem dołączają kolejni bohaterowie. 
  • Wolność człowieka – egzystencjaliści bardzo mocno podkreślali, że człowiek rzucony w świat jest wolny, do niczego nie można go zmusić, jego decyzje powinny wypływać z jego autonomicznych decyzji. Tak też jest w Dżumie, kiedy to Rieux szanuje wybory otaczających go osób i nie próbuje na siłę nikogo namawiać do zmiany zdania. 
  • Zwątpienie w BogaDżuma jest wyrazem ateistycznego egzystencjalizmu, który nie wierzy w to, że nadziei można upatrywać w jakiejś sile ponad człowiekiem, ale jedynie w nim samym. Bardzo wielu bohaterów Dżumy wprost deklaruje swój brak wiary.

Dżuma — co oznacza tytuł lektury?

W podstawowym rozumieniu dżuma to oczywiście epidemia, która ma miejsce w Oranie. Powieść wprost więc wskazuje na główny wątek fabularny, wokół którego osnute zostaną egzystencjalne zmagania poszczególnych bohaterów. 

Tytułową dżumę można jednak rozumieć szerzej. Przede wszystkim jako zagrożenie dla ludzkiego życia. Zagrożenie, które przychodzi bez zapowiedzi, nieoczekiwanie, na które nie sposób się przygotować. Jest to znak kataklizmu totalnego, przed którym nikt nie jest w stanie uciec. Tak rozumianą dżumą nie kieruje żadna siła, dlatego też ojciec Paneloux w pewnym momencie wycofuje się z próby opowiadania o epidemii jako karze za grzechy

Rozszerzając jeszcze bardziej rozumienie dżumy, uznać należy, że Camus, tytułując tak swoją powieść, chciał podkreślić zło, jakie może dotknąć człowieka w sposób niespodziewany. Kiedy uświadomić sobie, że powieść ukazała się niedługo po zakończeniu II wojny światowej, nietrudno upatrywać w dżumie metafory wojny, która niszczy wszystkich i wszystko wokół. Taką interpretację ułatwia fakt, że Camus nie osadził akcji swojej powieść i w żadnym konkretnym czasie.  

Na najbardziej ogólne rozumienie tytułu Dżumy naprowadza jeden z bohaterów — Tarrou. Pod koniec powieści bohater mówi bowiem, że:

„każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem na świecie nie jest od niej wolny, mikrob jest czymś naturalnym”.

Dżuma w tym sensie to pierwiastek zła, który nosi w sobie każdy człowiek. To zaś skłania do wniosku, że walka dobra ze złem w człowieku trwa nieustannie. 

Co zmieniła dżuma w życiu mieszkańców Oranu?

Dżuma zachwiała spokojem jednego ze zwykłych miasteczek, bo tak sportretowany został Oran przez Camusa. Była totalną zagładą, pochłonęła ogromną ilość ofiar. Jej oddziaływanie nie polegało jednak wyłącznie na zadawaniu śmierci kolejnym jednostkom, lecz także na zachwianiu wartościami moralnymi, przekonaniem w sens istnienia u wielu osób. 

Dżuma jednych prowokowała do próby ocalenia jakiegoś wymiaru wspólnoty, większość jednak stawiała na samotną walkę, próbę ucieczki przed epidemią. Co ważne, większość na początku zupełnie zlekceważyła zagrożenie, dopiero kiedy było już za późno, jedni zaczęli nawoływać do walki z dżumą, inni szukali winnych, a jeszcze inni się buntowali wobec zastanej sytuacji.

Najbardziej konsekwentne zachowanie od początku do końca powieści prezentuje Rieux, który po prostu walczy wszystkimi możliwymi sposobami z epidemią. Do walki włącza się Grand, któremu epidemia uświadamia, że praca to nie wszystko, a ludzkie życie jest bezcenne. Inaczej zupełnie zareagował Rambert, który chciał uciekać, nawet nielegalnie, uznawał, że jest tutaj obcy, a epidemia go nie dotyczy. Ostatecznie jednak także zmienił zdanie. Kolejną metamorfozę przeszedł ojciec Paneloux, który najpierw widział w epidemii karę boską, następnie jednak uświadomiło sobie, że dotyka ona także niewinnych i włączył się do pomocy. Byli jednak i tacy, którzy w epidemii upatrywali swoją szansę, jak choćby Cottard, który widział tylko własne korzyści i zupełnie ignorował cierpienie innych. 

Dla mieszkańców Oranu epidemia była totalną zagładą. Dla tych, którzy przeżyli, okazała się bardzo brutalną lekcją życia, skłaniającą większość do przemiany, spojrzenia na świat w inny sposób. 

W jaki sposób Rieux zmaga się z dżumą?

Doktor Rieux jest jedną z postaci, która w najbardziej konsekwentny sposób podchodzi do całej epidemii. On jako pierwszy zwraca uwagę na problem, diagnozuje chorobę, potwierdza, że roznoszą ją szczury. Od razu, jak tylko uświadamia sobie, z jakiego rodzaju niebezpieczeństwem ma do czynienia, stara się zrobić wszystko, aby ochronić i ocalić jak najwięcej osób. Ma świadomość, że ciąży na nim jako na lekarzu odpowiedzialność za los miasteczka.

Nie poddaje się, mimo że wiele razy mierzy się z sytuacjami, które powinny go złamać. Pracuje ponad siły, sam wystawia się na niebezpieczeństwo. Pracuje po 20 godzin dziennie, oglądając przy tym nieustannie cierpienie znanych mu osób, w tym dzieci. Bardzo długo nie ma wsparcia, jest zdany tylko na siebie. Nie próbuje jednak nikogo zmusić do tego, aby stanął z nim do walki ramię w ramię. Z czasem swoją konsekwencją, determinacją i uporem zdobywa grono osób, które wspólnie z nim podejmują nierówną walkę z epidemią. Do samego końca nie uważa się za bohatera, mimo że w oczach wszystkich innych uchodzi za tego, który ocalił tyle istnień, ile tylko mógł. Przypomina Syzyfa z innego tekstu Camusa. Jak ten mityczny bohater podejmuje walkę i wysiłek i nawet kiedy ponosi porażkę, nie poddaje się, tylko zaczyna od nowa. Wydaje prawdziwą walkę absurdalności i tragizmowi ludzkiego życia. 

W jaki sposób Tarrou walczy z dżumą w Oranie?

Jean Tarrou nie jest rodowitym mieszkańcem Oranu. Przyjeżdża do miasteczka niewiele przed rozpoczęciem epidemii. Sprawia wrażenie osoby bogatej, wysoko postawionej, która lubi korzystać z różnorodnych rozrywek, co nie pozostaje niezauważone w niewielkim miasteczku, jakim jest Oran. 

Tarrou jest jednak obok doktora Rieux jedną z tych postaci, które najbardziej angażują się w walkę z epidemią. To on namawia Rieux do stworzenia ochotniczych oddziałów sanitarnych, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawienia skuteczności walki z epidemią. Tarrou prowadzi także szczegółowe zapiski dotyczące rozwoju sytuacji w Oranie, tworzy tym samym coś na kształt kroniki epidemii. 

Dopiero po pewnym czasie Tarrou przyznaje się Rieux, że jest synem prokuratora generalnego. Mówi o dziecięcym zafascynowaniu postacią ojca, które zakończyło odkrycie, że jednym z jego obowiązków było wydawanie wyroków śmierci. Tarrou odcina się od ojca, angażuje w różne konflikty i wojny, ponieważ chce walczyć przeciw przemocy. Dopiero jednak w Oranie w sytuacji epidemii odnajduje cel swojego życia – walka z epidemią angażuje go całkowicie, tutaj walczy on o każde życie. Bohater umiera niedługo przed wygaszeniem epidemii.

Kto jest narratorem w powieści Dżuma?

Sytuacja narracyjna w Dżumie jest dość skomplikowana, ale czytelnik uświadamia sobie to dopiero po koniec powieści. Dominujący jest narrator trzecioosobowy, który daleki jest jednak od obiektywnej narracji, jakiej w tym przypadku moglibyśmy oczekiwać. Narrator utożsamia się z mieszkańcami Oranu. Co prawda często używa form bezosobowych, powołuje się na powszechną opinię, nie ma jednak problemu, aby krytykować notatki Jeana Tarrou czy oceniać otaczającą go rzeczywistość. Sporo w tej narracji jest cynizmu, zgryźliwych docinek.

Narrator przedstawia się jako kronikarz, bliżej mu jednak do gawędziarza, który często przyjmuje perspektywę bohaterów opowiadanej przez siebie historii. Jest przewodnikiem czytelnika po świecie Oranu, zna doskonale przebieg epidemii i jej finał, narracja jest prowadzona bowiem post factum,  czyli po wszystkich wydarzeniach, czego również narrator nie ukrywa. Przez zdecydowaną większość historii jawi się on jako bezosobowy, dopiero pod koniec powieści okazuje się, że narratorem jest doktor Rieux, co zmienia nieco postrzeganie całego sposobu opowiadania, tłumaczy wstawki autotematyczne, tendencję do subiektywnego przedstawiania określonych zdarzeń. 

Druga narracja, która zostaje wykorzystana w Dżumie to fragmenty zapisków Tarrou, które Rieux cytuje, najczęściej opatrując je własnymi komentarzami. Mimo że narracja Tarrou jest prowadzona w pierwszej osobie, to właśnie ona zdaje się jednak bardziej obiektywna od tej, którą prezentuje Rieux pod przykrywką bezosobowego narratora. 

Dlaczego Dżuma jest parabolą?

Dżumę można potraktować jako powieść-parabolę, a więc przypowieść, która mówi znacznie więcej niż sama fabuła. Cechą tego typu powieści jest przede wszystkim to, że opowieść w niej zawarta to tylko pretekst do tego, aby powiedzieć o tematach bardziej ogólnych, uniwersalnych, powszechnych. 

Dżuma jest historią epidemii w Oranie. Jednocześnie jest parabolą ludzkiego życia, które jest absurdalne i tragiczne. Jest przypowieścią, w której pojawia się szereg postaci reprezentujących różne postawy nie tylko wobec tej konkretnej epidemii, ale każdego zagrożenia czy zła. Bohaterowie nie mają szczegółowo zarysowanej biografii, ich opowieści służą przede wszystkim ukazaniu konkretnego modelu zachowania, który można przyjąć albo odrzucić. Widać także bardzo wyraźnie, że przypowieść ta ma bohatera, który wskazany jest jako wzór postępowania – doktor Rieux jako buntownik, który za wszelką cenę walczy z epidemią o sens ludzkiego istnienia, jest tutaj wzorem, mimo że niepozbawionym wad. 

Dżuma — co to za gatunek literacki?

Dżuma to powieść-parabola. Można więc uznać ją za przypowieść. Jest to forma nawiązująca do tradycyjnych przypowieści biblijnych. Podobnie jak w ich przypadku najistotniejsza nie jest tutaj jednostkowa opowieść, ale morał, prawda uniwersalna, jaka za pomocą określonej historii zostaje przedstawiona. To zaś sprawia, że zarówno fabuła, jak i postaci nie są najważniejsi, choć ich przedstawienie może być bardzo szczegółowe. Ważne jest, aby za rysunkiem poszczególnych postaci czy fabułą kryły się uniwersalne prawdy, morały, wizje rzeczywistości.

Do najbardziej charakterystycznych cech powieści-paraboli zaliczamy: 

  • Uniwersalizację czasu i przestrzeni – w Dżumie nieistotne jest do końca, gdzie dokładnie mieści się Oran ani także, w jakim czasie dochodzi do epidemii;
  • Pozbawienie bohaterów sporej części cech indywidualnych – nie musi to jednak oznaczać, że nie poświęca się im dużo uwagi, istotne są jednak ich zachowania w konkretnej sytuacji, to, co wpływa na te wyboru, a nie cała historia ich życia czy pojedyncze cechy charakteru; 
  • Wykorzystanie bohaterów jako nośników wartości i postaw uniwersalnych;
  • Postrzeganie fabuły w kategoriach metafory lub mitologicznej przypowieści. 

Warto pamiętać, że Dżuma jest także powieścią egzystencjalną, a więc przedstawiającą wartości istotne z punktu filozofii Camusa czy Sartre’a. Model powieści-paraboli został tutaj wykorzystany, aby za pomocą wciągającej fabuły podjąć najważniejsze tematy dotyczące ludzkiego życia, jego tragizmu czy buntu człowieka.

Dżuma — gdzie się rozgrywa akcja powieści?

Akcja Dżumy rozgrywa się w algierskim miasteczku portowym – Oranie. Oran był prefekturą francuską, ponieważ jak cała Algieria należał do kolonii francuskich. Akcja powieści rozgrywa się w latach 40. XX wieku. Narrator nie podaje jednak szczegółowej daty (w miejscu ostatniej cyfry stawia kropkę – 194.). Podaje natomiast, że epidemia zaczyna rozwijać się od 16 kwietnia jednego roku i trwa do połowy lutego roku następnego.

Sam Oran jest przeciętną francuską kolonią. W miasteczku portowym cały czas jest co robić, dlatego mieszkańcy bardzo intensywnie tutaj pracują, natomiast na koniec tygodnia, podczas dnia wolnego oddają się przyjemnością. Ich życie zostaje scharakteryzowane jako banalne, toczące się swoim rytmem, któremu ludzie się po prostu poddają. Pojawienie się epidemii zmienia jednak wszystko. 

Dżuma — uniwersalność powieści.

Dżuma jest powieścią uniwersalną przez samą swoją kompozycję. Struktura powieści-paraboli oraz założenia powieści egzystencjalnej sprawiają, że czytelnik dość szybko zostaje sprowokowany do postrzegania opowieści zawartej w Dżumie szerzej niż w odniesieniu do historii jednej konkretnej epidemii.

Warto podkreślić, że osadzenie akcji w dalekim, z punktu widzenia współczesnych Camusowi czytelników francuskich, Oranie jeszcze bardziej wspomaga odczytywanie tej historii jako przypowieści, morału, pouczającej (choć tragicznej) baśni, aniżeli realistycznej powieści o historii, która mogła się wydarzyć gdzieś obok. Także specyficzny sposób portretowania bohaterów i opisywanie ich głównie z punktu widzenia dokonywanych wyborów prowokuje do uniwersalnego postrzegania tej historii. 

Dżuma stawia fundamentalne pytanie, o cel życia człowieka, o sens naszego życia, o wybory, jakich dokonalibyśmy na miejscu bohaterów powieści. Pyta o wiarę, o obecności istoty wyższej, o tragizm życia ludzkiego i sens walki w obronie poczucia własnej godności. Dżuma uświęca bunt jako formę sprzeciwu człowieka wobec tragiczności i absurdalności własnego istnienia.

Potrzebujesz pomocy?

Współczesność (Język polski)

Teksty dostarczone przez Grupę Interia. © Copyright by Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Opracowania lektur zostały przygotowane przez nauczycieli i specjalistów.

Materiały są opracowane z najwyższą starannością pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.

Zgodnie z regulaminem serwisu www.bryk.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.

Polityka Cookies. Prywatność. Copyright: INTERIA.PL 1999-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone.