Parabola to przypowieść, której znaczenie odczytywać można dosłownie bądź alegorycznie czy symbolicznie. Jest to gatunek literatury moralistycznej, w którym bohaterowie i wydarzenia są pretekstem do uogólnień, i pouczeń moralnych.

"Dżuma" Alberta Camusa jest niewątpliwie powieścią - parabolą. Świadczą o tym następujące cechy: schematyzm fabuły (wszystkie wydarzenia utworu skupione są wokół epidemii); obiektywny narrator; prosta konstrukcja postaci (konkretne typy ludzkie); ukryte przesłanie, na które wskazuje już motto powieści: "Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś innego, co nie istnieje"; brak konkretyzacji czasu; ograniczona przestrzeń (akcja nie wybiega poza mury miasta); przesłanie moralne (opis epidemii skłania czytelnika do zastanowienia się nad sensem życia); fragmenty filozoficzno - refleksyjne.