Z tego artykułu dowiesz się:

Georges Seurat – biografia 

Georges-Pierre Seurat urodził się 2 grudnia 1859 roku w zamożnej rodzinie w Paryżu. Miłość do sztuki zaszczepił w nim wuj, który był malarzem amatorem. Już jako nastolatek Seurat rozpoczął naukę w Miejskiej Szkole Rzeźby i Rysunku, a w 1878 roku dostał się na Akademię Sztuk Pięknych w Paryżu.  

W latach swojej edukacji spędzał dużo czasu w galeriach i muzeach, studiując dzieła starych mistrzów. W międzyczasie zagłębiał także w teorię kolorów i fizykę optyczną. Pod wpływem swoich poszukiwań i eksperymentów, szybko uznał malarstwo akademickie za bardzo ograniczające. Przełomowym momentem, który sprawił, że zaczął poważniej myśleć o stworzeniu własnego stylu, było obejrzenie przez niego w 1879 roku Czwartej Wystawy Impresjonistów, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. Niedługo później wynajął z przyjacielem pracownię i rozpoczął prace nad nową techniką tworzenia, którą nazwał „chromoluminaryzmem” (dziś zwana pointywizmem). 

Georges_Seurat_-_Un_dimanche_après-midi_à_l'Île_de_la_Grande_Jatte
"Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte" jest najsłynniejszym obrazem artysty. /fot. Wikipedia (public domain) 

Mimo iż Seurat wystawiał swoje prace na salonach niezależnych artystów, którzy sprzeciwiali się malarstwu akademickiemu, początkowo jego obrazy nie robiły na nikim dużego wrażenia, a często nawet były odrzucane. Dopiero jedno z jego wiszących w barze dzieł, zwróciło uwagę krytyków sztuki. Sprawiło również, że pierwsi malarze (m.in. Paul Signac, Camille Pissarro) zaczęli podążać za stylem Seurata. Gdy jednak na ostatniej wystawie impresjonistów wystawił swój najważniejszy obraz — „Niedzielne popołudnie na wyspie Grande Jatte”, krytycy bardzo źle ocenili dzieło, nazywając je pointylizmem (czyli „kropkowaniem”). Dopiero w 1886 roku Félix Fénéon, broniąc wartości jego obrazów, nazwał jego styl neoimpresjonizmem, a pointylizm szybko stał się nazwą techniki stosowaną przez Seurata. W kolejnych latach stylistyka malarza znalazła wielu naśladowców i uznanie wśród Belgów, a sam artysta, prócz scen plenerowych, zaczął w technice pointylizmu malować również wnętrza.  

Prywatnie był związany z jedną ze swoich modelek, z którą miał syna. Relację tę trzymał jednak w tajemnicy, aż do śmierci. Zmarł na błonicę 29 marca 1891 roku w Paryżu. 

Lotfi Zadeh. Kim jest bohater Google Doodle? (kliknij!)

Neoimpresjonizm: pointylizm i dywizjonizm 

Stworzony przez Georgesa Seurata kierunek w malarstwie – neoimpresjonizm, opierał się na zdobyczach impresjonizmu, czyli awangardowego kierunku, który jako pierwszy zerwał z jedynym obowiązującym wcześniej stylem – akademizmem (odwoływanie się do ideałów sztuki antycznej, konwencjonalna forma, naśladowanie doskonałych dzieł). Impresjoniści, w odróżnieniu od akademików, technicznie zaczęli skupiać się na barwie i świetle, a tematycznie na ulotności chwili i codzienności. Tym, co jednak wyróżniało ich najbardziej, było niemieszanie barw i malowanie plamami, które obserwowane z daleka, tworzyły kształty.  

Neoimpresjonizm natomiast dążył do zdeformowania impresjonizmu: był mniej liryczny i mniej przypadkowy, ponieważ opierał się na zasadach ściśle związanych z naukąoptyką, teorią mieszania się kolorów, analizą światła, fizjologią i psychologią widzenia. Dodatkowo malarze neoimpresjonistyczni stosowali zasadę dywizjonizmu i technikę pointylizmu.  

1024px-Baigneurs_a_Asnieres
"Kąpiel w Asnieres" było pierwszym ważnym dziełem Seurata. /fot. Wikipedia (public domain)

Dywizjonizm badali już impresjoniści. Polegał on na używaniu tylko czystych barw i niemieszaniu ich. Obserwowane z oddali plamy kolorów wspólnie tworzyły barwy uzupełniające. Dzięki temu można było uzyskać efekt migotliwości, wibracji i świetlistości, którego nie da się osiągnąć przy mieszaniu barw. 

Pointylizm to natomiast technika, w której artysta buduje kompozycję i formę z gęsto rozmieszczonych, różnobarwnych kropek lub kresek, które widziane z oddali, zlewają się i tworzą kształty

Georges Seurat – obrazy 

W Google Doodle widoczna jest animacja, która obrazuje uproszczony proces powstawania w technice pointylizmu najsłynniejszego obrazu Seurata — „Niedzielnego popołudnia na wyspie Grande Jatte” (1884 —1886). Złożony z różnobarwnych kropek napis Google, poprzez pojawianie się wokół niego kolejnych punktów w różnych kolorach, zmienia się w dzieło artysty.  

Innymi słynnymi obrazami Georges’a Seurata są

  • Kąpiel w Asnières, 1883-1884 
  • Plaża w Bas-Butin, 1886 
  • Parada cyrkowa, 1887-1888 
  • Modelki, 1888 
  • Pudrująca się kobieta, 1889-1890 

Joanna Cwynar

Czytaj również:

Kim polska aktorka z Google Doodle?

Poznaj historię powstania kredek

2022 będzie rokiem polskiego wynalazcy